Väärkäitumise näited

Väärkäitumine on tegu, mille all mõeldakse enamasti nt

  • altkäemaksu küsimist, pakkumist ja andmist, 
  • pettust,
  • keskkonnakahju tekitamist, 
  • töötervishoiureeglite rikkumist, 
  • diskrimineerimist, 
  • ahistamist,
  • huvide konflikti olukorras vastuvõetud otsuseid 
  • ettevõtte varade omastamist
  • läbipaistva juhtimiskultuuri ja eetikareeglite rikkumist