Konfidentsiaalne vs anonüümne teavitamine

Väärkäitumisest saab teada anda nii konfidentsiaalselt kui anonüümselt - sageli aetakse aga neid termineid omavahel segamini.

Konfidentsiaalse teavituse puhul esitab teavitaja oma nime, kuid soovib, et seda juhtumi uurimise käigus ilma tema nõusolekuta ei avalikustata. Konfidentsiaalne teavitus tagab võimaluse kontakteeruda teavitajaga asjaolude täpsustamiseks või tagasiside andmiseks ning organisatsioon peab tegema kõik endast oleneva, et lubatud konfidentsiaalsust teavitajale tagada.

Anonüümse teavitamise puhul ei ole teavitaja isik teada, mis raskendab väärkäitumise asjaolude selgitamist. Anonüümsete teadete puhul ei ole enamasti võimalik hiljem teavitajaga kontakteeruda asjaolude täpsustamiseks ega tagasiside andmiseks.

Olenemata sellest, kas teavitate juhtumist oma organisatsioonis konfidentsiaalselt või anonüümselt, võib teie identiteet teistele teatavaks saada, sest teavituse sisust võib välja lugeda ka teavitaja isiku.