Kellele veel teada anda?

Korruptsioonikahtlusega võib pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroo poole -  +372 6123657 (vihjetelefon), korruptsioonivihje@politsei.ee (büroo pädevuses on menetleda kõiki korruptsioonijuhtumeid) või Kaitsepolitseiameti poole - +372 6121500 (vihjetelefon, ameti pädevuses on menetleda korruptsioonijuhtumeid Eesti kuues suuremas omavalitsuses ja kõrgemate riigiametnikega seotud korruptsioonikuritegusid).

Transpordiametile saab esitada vihjeid tehnoülevaatuspunktide, autokoolide, autojuhi koolituste, riigiteede kaitsevööndi nõuete, tee ehitamise ja kohalike teede seisundinõuete rikkumiste kohta e-postile info@transpordiamet.ee

Maksu- ja Tolliametile saab esitada vihjeid võimalikest maksu- ja tollialastest rikkumistest: 

  • - Maksude ja salakaubaveoga seotud õigusrikkumine: +372 800 4444 või vihje@emta.ee
  • - Maksu- ja Tolliameti töötaja või ametniku õigusrikkumine: +372 6762757 või sisekontroll@emta.ee

Keskkonnaameti poole saab pöörduda keskkonnajärelevalvega seotud rikkumiste puhul. Teateid saab edastada ööpäevaringselt riigiinfo telefonile 1247. Samuti saab teated edastada e-postiga aadressile 1247@1247.ee

Tööinspektsioonile saab anda vihjeid töökeskkonna ja töösuhetega seotud õigusrikkumiste kohta telefonil +372 6406000 või edastada vihje e-postiga aadressile vihje@ti.ee

Põllumajandus- ja Toiduamet võtab vastu toitu, taimi, loomi ja loomakaitset puudutavaid vihjeid, esitades need e-posti teel vihje@pta.agri.ee või helistades telefonil +372 6054750