Nõustamise protseduur

Nõustamisel seome end allolevate kohustustega:

  • vastame teie päringule 10 tööpäeva jooksul
  • vastavalt vajadusele küsime lisainformatsiooni
  • teeme kõik endast oleneva, et asju selgel ja arusaadaval moel selgitada
  • pakume teile erapooletut abi
  • püüame teie päringule parimal moel vastata ja teid nõustada. Kui see aga pole võimalik, suuname teid vajadusel mõne muu organisatsiooni/isiku poole.

Selleks, et saaksime teile kvaliteetset teenust pakkuda, palume teil suhelda teabekeskuse töötajatega viisakalt ja lugupidavalt ning järgida juhiseid, mida anname teile, kui võtate meiega ühendust.