Ühingu toetajad

Ühingule Korruptsioonivaba Eesti eraldatud toetused (toetuslepingu allkirjastamise aasta järgi) ja avaliku sektori konsultatsioonid:

2019

Aktiivsete Kodanike Fond (haldaja Eestis: Sihtasutus Avatud Eesti Fond) - projekt „Väärkäitumisest teavitamise ja vilepuhujate kaitse edendamine Eestis“ 59 775,12 eurot. Toetuse periood 20.11.2019-20.11.2021.

Justiitsministeerium - konsultatsioon "Ministrite ja nende nõunike huvide konflikti vältimise juhendi täiendamine" 2380 eurot.

Transparency Internationali sekretariaat - ühingu reservtoetus (Network Reserve Grant) 5612,10 eurot.

Euroopa Liit - projekt "Andmepõhise huvikaitse võimekuse suurendamine avaandmete edendamiseks Põhja- ja Baltimaades" 3 547 eurot. Toetuse periood 01.04.-31.10.2019.

Euroopa Nõukogu - projekt "Kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond II: rakendamine Eestis" ("PEB implementation in Estonia) 13 997,40 eurot. Toetuse periood 01.02.-31.12.2019.

2018

Justiitsministeerium - toetus "Kohalike omavalitsuste korruptsiooni ennetamise ja riskide hindamise keskkond" 6000 eurot. Toetuse periood 1.08.2018-30.04.2019.

2017

Transparency Internationali sekretariaat - projekt "Parimate väärkäitumisest teavitamise mehhanismide ja praktikate arendamine erasektoris" 29 003 eurot. Toetuse periood 01.12.2017 to 31.05.2020.

Transparency Internationali sekretariaat - ühingu reservtoetus (Network Reserve Grant) 10 000 eurot. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital - projekt "Korruptsioonivaba Eesti arenguhüpe" 9224 eurot. Toetuse periood 1.04.2017-30.07.2018.

2016

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - projekt "Opener" 3800 eurot. Toetuse periood 30.12.2016-30.03.2017.

Soome Vabariigi välisministeerium - projekt "Opener" 10 000 eurot. Toetuse periood 22.09.2016-30.03.2017.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital - projekt "Huvide konflikti vältimise käsiraamat vabaühendustele" summas 11 025,11 eurot. Toetuse periood 1.05.2016-31.04.2017.

Välisministeerium - projekt "Moldova vabaühenduste korruptsioonivastase võimekuse parandamine" 29 987,50 eurot. Toetuse periood 1.07.2016-30.06.2017.

2015

Adessium Foundation (Transparency International) - projekt "Väärkäitumisest teavitamise mehhanism avalikule sektorile" summas 14 552 eurot. Toetuse periood 10.04.2015-31.03.2016.

Euroopa Nõukogu - projekt "Avaliku eetika võrdlusanalüüs" 10 130 eurot. Toetuse periood 15.04.2015-31.10.2016.

2014

Justiitsministeerium - projekt "Venekeelse elanikkona korruptsiooniteadlikkuse tõstmine" summas 8000 eurot. Toetuse periood 1.05.2014-30.04.2015.

Avatud Eesti Fond - projekt "Opener" 8000 eurot. Toetuse periood 1.06.2014-30.05.2015.

2013

Euroopa Komisjon - projekt "Sissevaade lobitöö reeglitesse" summas 47 219 eurot. Toetuse periood 1.12.2013-30.11.2015.

Euroopa Komisjon - projekt "Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk- ja Ida-Euroopa riikides" summas 55 875 eurot. Toetuse periood 1.05.2013-30.04.2015

Avatud Eesti Fond - projekt "Tegevustoetus ühingule Korruptsioonivaba Eesti 2012-2014" summas 48 390 eurot. Toetuse periood 1.11.2012-31.10.2014

2012

Euroopa Pettusevastane Amet (OLAF) - projekt "EU Funds Watch" summas 11 070,50 eurot. Toetuse periood 1.11.2012-30.07.2013

Avatud Eesti Fond - projekt "Tegevustoetus ühingule Korruptsioonivaba Eesti 2012-2014" summas 48 390 eurot. Toetuse periood 1.11.2012-31.10.2014

Avatud Eesti Fond - Eesti kohtusüsteemi usaldusväärsuse uuring summas 16 565 eurot. Toetuse periood: toetuse kasutamist ei ole alustatud. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital - KVE võimekuse tõstmine poliitika kujundamise mõjutamisel läbi kaasava eestkostesüsteemi loomise ja rakendamise summas 8 561,36 eurot. Toetuse periood 1.04.2012-30.04.2013

2011

Euroopa Komisjon (DG Justice and Liberty) – projekt „Providing an alternative to silence: Towards greater protection and support for whistleblowers in the EU ” summas 21 775.14 €. Projekti kestus 8.12.2011-8.05.2013

Avatud Eesti Fond - arendus- ja tegevustoetus summas 48 477 eurot. Toetuse periood 1.05.2011-31.10.2012

2010

Kodanikuühiskonna Sihtkapital – projekt „Korruptsioonialase enesehinnagu süsteemi juurutamine Eesti erasektoris“ summas 264 694 krooni. Projekti kestus 1.02.2010-30.04.2011

Avatud Eesti Fond - arendus- ja tegevustoetus summas 416 764 krooni. Toetuse periood 1.05.2010-30.04.2011

Partnership for Transparency Fund (PTF) – projekt „Enhancing Internal Supervision Capacity of Local Governments in Estonia“ summas 27 930 USD. Projekti kestus 1.08.2010-31.01.2012

Euroopa Komisjon (DG Justice and Liberty) – projekt „Evidence Based Action Against Corruption: The European Integrity Systems Project” summas 40 423.64 €. Projekti kestus 1.10.2010-31.12.2012

2009 

Euroopa Komisjon (DG Justice and Liberty) - projekt "Blowing the Whistle Harder: Enhancing Whistleblower Protection in the European Union" summas 20 063.04€. Projekti kestus 1.01.2009-31.01.2010

Avatud Eesti Fond - kaasfinantseering projekti "Blowing the Whistle Harder: Enhancing Whistleblower Protection in the European Union" jaoks summas 134 536 krooni

Jaan Tõnissoni Instituut - tegevustoetus summas 23 994 krooni

2008

Avatud Eesti Fond/Vabaühenduste Fond - projekt "Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" summas 487 300 krooni. Projekti kestus 1.05.2008-30.11.2010

Avatud Eesti Fond - "Tegevustoetus Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eestile" summas 482 492 krooni. Toetuse periood 1.07.2008-31.12.2009

Justiitsministeerium - Valitsuse korruptsioonivastases strateegias 2008-2012 ette nähtud meetmena projekti „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“ läbiviimine summas 150 000 krooni. Projekti kestus 1.01.2009-31.12.2009

Kodanikuühiskonna Sihtkapital - projekt "Kodanikeühenduste korruptsioonivastase võrgustiku loomine" summas 244 034 krooni. Projekti kestus 1.01.2009-31.05.2010

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - projekt "Against Corruption with Business Ethics" summas 147 000 krooni. Projekti kestus 1.01.2009-31.12.2009

Jaan Tõnissoni Instituut - koostööleping töötasufondi katmiseks summas 159 960 krooni

Jaan Tõnissoni Instituut - koostööleping konverentsi Ärieetikaga korruptsiooni vastu korralduskulude katmiseks summas 49 399 krooni

Jaan Tõnissoni Instituut - koostööleping Transparency International aastakonverentsi
osalemiskulude katmiseks 40 000 krooni

2007

Avatud Eesti Fond - "Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevustoetus" summas 460 000 krooni. Toetuse periood 31.01.2007-31.12.2008