Uudised

25.05.2011
Pressiteade

Eesti pingutused piiriülese korruptsiooni tõkestamisel pole olnud piisavad

Korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International (TI) koostatud OECD altkäemaksu vastase konventsiooni arenguraportist nähtub, et 37-st liikmesriigist 21 on pööranud ebapiisavat või vähest tähelepanu konventsiooni rakendamisele viimase aasta jooksul, teiste hulgas ka Eesti.
17.11.2009
Pressiteade

Eesti säilitas koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis

Täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud rahvusvahelise korruptsioonitajumise indeksi põhjal säilitas Eesti sel aastal oma positsiooni võrreldes 2008. aastaga, paigutudes riikide arvestuses jätkuvalt 27. kohale. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 17.11.2009 Eesti säilitas koha korruptsioonitajumise indeksi tabelis Täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt avalikustatud...
06.11.2009
Pressiteade

Korruptsiooniasjades jääb puudu õigusselgusest, tuvastas uuring

Eesti kriminaalseadustes on korruptsiooni määratletud vastuoluliselt ning see ei soodusta selles valdkonnas valitsevat õigusselgust. Sellisele järeldusele jõudis ühing Korruptsioonivaba Eesti pärast kohtute korruptsiooniasjade analüüsi teostamist. Korruptsioonivaba Eesti tegi analüüsi projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” raames.
03.11.2009
Pressiteade

Selguvad kohtute korruptsiooniasjade analüüsi tulemused

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 4. novembril Tallinnas projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” teise etapi tulemusi. Ümarlaud toimub Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses kella 12-15. Ümarlaual esitletakse ühingu poolt projekti raames koostatud analüüsi perioodil 2002-2009 Eesti kohtutes käsitletud korruptsioonijuhtumite kohta.
01.11.2009
Pressiteade

Ühing: valimisvaatlejad kogesid komisjonide tõrksust

Kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemisel osalenud vabatahtlikud suuri rikkumisi ei tuvastanud, aga kogesid mõnikord valimiskomisjonide tõrksat suhtumist, teatas ühing Korruptsioonivaba Eesti. Enam kui 70 vabatahtlikku registreerus 18. oktoobril toimunud valimiste vaatlejaks ühingu Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastase Võrgustiku kaudu. Valimisprotseduure vaadeldi...
23.09.2008
Pressiteade

Eesti korruptsioonitajumise indeks paranes veidi

Eesti parandas veidi oma kohta korruptsioonitajumise tabelis, tõustes 27. kohale 180 riigi seas, selgus täna ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt tutvustatud rahvusvahelisest uuringust.
Pressiteade

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Avatud Eesti Fond kutsuvad üles vaatlema 2011. aasta Riigikogu valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub koostöös Avatud Eesti Fondiga üles registreeruma 2011. aasta Riigikogu valimiste vaatlejaks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. "Tuginedes varasematele kogemustele, saame väita, et vaatlejate kohalolek valimisjaoskondades omas paljudel juhtudel valimiskomisjoni tegevusele distsiplineerivat toimet," rääkis ühingu...

Lehed