Uudised

12.07.2024

Arvamusfestivalil valust, nõiajahist ja vihjeandmisest spordis

Korraldame 10.08.2024 kl 16:00-17:30 Arvamusfestivalil Loova ja liikuva tuleviku alal koos Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusega publikut maksimaalselt kaasava arutelu "Valust, nõiajahist ja vilepuhujatest spordis". Sportlase elu nõuab ilma kahtluseta pingutust ja ohverdusi. Viimastel aastatel küsime ühiskonnana aga aina tihemini, milline on nende jõupingutuste mõistlik piir ja kuidas...
12.07.2024

Ühingu arvamus erakonnaseaduse muudatustele

Eesti erakondade rahastamise läbipaistvus ning kontrollimise süsteem on üldiselt tõhus ning rahvusvaheliselt ka teistele eeskujuks. Nagu varasemalt VTK avaliku kooskõlastuse ajal välja toonud oleme, on ülim aeg erakonnaseadust ajakohastada ning eemaldada vastuolud eesmärkide ning tekstist tulenevate piirangute vahel. Meil on hea meel tõdeda, et nüüd, kolm aastat pärast VTK väljatöötamist, on...
17.05.2024

Transparency International Läti rõhutab avaandmete olulisust turvariskide ja korruptsiooni uurimisel (inglise keeles)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL LATVIA HIGHLIGHTS THE IMPORTANCE OF OPEN DATA IN SECURITY RISK AND CORRUPTION INVESTIGATIONS On April 26, 2024, Transparency International Latvia (Delna) presented a prototype of a digital tool that helps to identify companies that import goods from Belarus and Russia and participate in public procurements in Latvia at the same time. The event was organised in...
19.04.2024

Kutse TI Eesti, Läti ja Soome avaandmete ja korruptsiooniriskide veebiseminarile

Transparency Internationali Läti, Eesti ja Soome esindused kutsuvad osalema veebiseminaril, mis keskendub avaandmete rollile turvariskide ennetamisel ja korruptsioonivastases võitluses. Esitleme äsja arendatud tööriista prototüüpi, mis aitab tuvastada ettevõtteid, kes impordivad kaupu Valgevenest ja Venemaalt ning samal ajal osalevad Läti riigihangetes. Läti, Soome ja Eesti eksperdid arutavad...
01.03.2024

Avaandmed viivad parema riigivalitsemise ja tõhusama rikkumiste avastamiseni

25. ja 26. jaanuaril 2024 korraldas Transparency International Läti esindus (Delna) koostöös KVE ja Transparency International Soomega avaandmete häkatoni, mille käigus erinevate riikide eksperdid tutvustasid osalejatele avaandmete kasutamise võimalusi. Tulemusena keskendusid Soome, Eesti, Läti, India ja Saksamaa osalejad konkreetsete probleemide lahendamisele, luues ideid avaandmete kasutamiseks...
30.01.2024
Pressiteade

Eesti saavutab korruptsioonitaju indeksi kõrgeima tulemuse alates 2012. aastast, ent pole viimase viie aastaga olulisi edusamme teinud

Transparency Internationali täna avaldatud 2023. a korruptsioonitaju indeksis saavutab Eesti kõrgeima tulemuse alates 2012. aastast, jagades 76 punktiga 12. kohta Kanadaga. Võrreldes 2016. aastaga on Eesti tulemus paranenud kiiduväärse 6 punkti võrra, ent viimase viie aasta avaliku sektori korruptsiooni vastased edusammud jäävad pigem tagasihoidlikuks. Korruptsioonitaju indeks ehk corruption...
12.01.2024

Avaandmete vägi korruptsioonivastases võitluses

Korruptsioonivastane võitlus on ühine ülemaailmne pingutus, millest ei jää kõrvale ka Põhjamaad ega Balti riigid. Informatsiooni- ja andmepõhiste lahenduste ajastul on avaandmete integreerimine võimsaks tööriistaks korruptsioonivastastes lahingutes. Avaandmed viitavad avalikult kättesaadavale teabele, mida saab vabalt kasutada, jagada ja ümber töödelda igaüks, tavaliselt minimaalsete piirangutega...
15.12.2023

Selgusid kolm kõige eeskujulikumat lobikohtumistest teavitajat

Justiitsministeeriumi ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti analüüsi järgi on sotsiaalministeerium kõige eeskujulikum lobikohtumistest teavitav riigiastutus. Tema järel paistavad avaldatud andmete sisu ja kvaliteedi poolest enim silma rahandusministeerium ja keskkonnaamet. Loe lähemalt siit .
09.12.2023
Pressiteade

Korruptsioonivastase teo tunnustuse pälvis avatud valitsemise teekaardi koostamine

Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti tunnustab tänase korruptsioonivastase päeva puhul Riigikantseleid, kelle poolt kokku kutsutud eksperdirühma töö tulemusel sündis 2023. a kevadel avatud valitsemise teekaart, mille eesmärk on parandada kaasavat otsustamist ja korrastada koostööviise avalike asjade ajamisel. „Avatud valitsemise olulisust on 2023. a Eesti ühiskonnas raske üle hinnata – sellest,...
27.11.2023

Arvamus korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitas 27.11.2023 Justiitsministeeriumile seisukoha korruptsioonivastase seaduse muutmise eelnõule. Ühing Korruptsioonivaba Eesti on korruptsiooni ennetamistegevuste käigus kokku puutunud mitmete olukordadega, mis on leidnud käesolevas eelnõus adresseerimist ja lahendamist. Soovime eraldi tähelepanu juhtida täiendava toimingupiirangu erandi lisandumisele. On igati...
13.10.2023

Seisukoht tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule

Ühing Korruptsioonivaba Eesti esitas 13.10.2023 Riigikogu õiguskomisjonile seisukoha tööalasest Euroopa Liidu õiguse rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõule. Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on tegelenud vihjeandjate kaitse edendamisega alates 2009. aastast, tehes selleks koostööd nii avaliku kui erasektoriga. Ühing on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency...
28.09.2023

Sanktsioonid, andmed ja ligipääs

Rahvusvahelise avalikustamispäeva puhul tasub meelde tuletada, et seda tähistavad teabe avalikustamise pooldajad kogu maailmas ja see hetk aitab tõsta teadlikkust iga inimese õigusest saada juurdepääs valitsuse valduses olevale teabele. Transparency International ja selle esindaja Eestis Ühing Korruptsioonivaba Eesti uurisid valitsusasutustelt 2023 esimeses kvartalis ehk aasta peale täiemahulise...
07.08.2023

Arvamusfestivalil vabakonna rahastamisest ja poliitkultuurist

Arvamusfestival toimub sel nädalal juba 11. korda, ikka Paides! Festival toob kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et tasakaalukate aruteludega luua paremat arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast. Omalt poolt kutsume teid osalema aruteludes poliitkultuurist ja vabakonna rahastamisest. Reedel 11.08 kl 18-19.30 toimub Siseministeeriumi ja Vabaühenduste...
20.06.2023

KVE arvamus tööalasest rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu kohta

Arvamus tööalasest rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu kohta 10.06.2023 Vabaühendus Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on tegelenud vihjeandjate kaitse edendamisega alates 2009. aastast, tehes selleks koostööd nii avaliku kui erasektori ning ajakirjandusega. Ühing on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency International akrediteeritud esindaja Eestis ning kuulub...
16.06.2023
Pressiteade

Liitu koolide kaasava eelarvega ja edenda elu oma koolis

Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu ootavad nii sügisel alustavasse V lendu kui ka järgmise aasta kevadperioodil VI lendu osalema kokku kaheksat kooli üle Eesti. Juba viiendat korda toimuv koolidemokraatiat edendav programm õpilastele toob sel korral kaasa endaga ka mitmeid uuendusi ja pakub jätkuvalt võimalust koos kooliperega parandada oma koolielu. “Varasemast rohkem toetame koolide...
14.06.2023

Koolide kaasav eelarve annab avapaugu kodanikuks sirgumisel

Meile kõigile on oluline, et tulevikus oleks Eestis üha rohkem aktiivseid ja teadlikke kodanikke – inimesi, kes tahavad ühiskonnaelus koostöiselt kaasa rääkida, muutusi ellu viia ning suudavad muutuvas maailmas ka kohaneda. Selliseks inimeseks kasvamine ei toimu aga üleöö, vaid nõuab julgust, teadmisi, praktilisi kogemusi ja väärtuste arendamist. Üheks viisiks seda saavutada on lõimida...
04.05.2023
Pressiteade

Värske uuring: taasterahastu kasutamise läbipaistvuse nimel tuleb Euroopa Liidus veel samme astuda

Euroopa Liidu Avatud Rahakasutuse Koalitsioon ( Open Spending EU Coalition ) koos 10 Kesk- ja Ida-Euroopa organisatsiooniga (sh MTÜ Korruptsioonivaba Eesti) viisid läbi taasterahastu kasutamise läbipaistvuse pilootuuringu . 672,5 miljardi euro suuruse EL taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahendite kasutamisega kaasneb endiselt märkimisväärne korruptsiooni ja väärkasutuse oht. Taaste- ja...
04.04.2023

KVE ettepanekud koalitsiooniläbirääkimisteks

Ettepanekud korruptsioonivastaseks tegevuseks Koalitsioonileppe läbirääkimistel on piisavalt prioriteetseid ja käsitlemist vajavaid teemavaldkondi. Samas vajab konfliktide ja kriiside mõjuväljas Eesti ühiskond jätkuvalt selgeid samme, mis taunivad korruptsiooni ning suurendavad poliitikakujundamise ja valitsemise läbipaistvust. Toome välja ühiskonna usalduse ja Eesti rahvusvahelise maine...
31.01.2023
Pressiteade

Eesti seisab korruptsioonitaju indeksis vankumatult paigal

Transparency Internationali täna avaldatud 2022. a korruptsioonitaju indeksis püsib Eesti eelmise ja üldiselt ka viimaste aastatega võrreldes paigal, jagades 74 punktiga 14.-17. kohta Kanada, Islandi ja Uruguayga. Korruptsioonitaju indeks hindab korruptsiooni taset avalikus sektoris ja poliitika kujundamises, tajutuna välisekspertide ja äriringkondade poolt. Tulemused esitatakse skaalal 0 kuni...
03.01.2023

Korruptsioonivaba Eesti osales 20. korda toimunud Rahvusvahelisel Korruptsioonivastasel Konverentsil

Rohkem kui 2000 osaleja kohapeal ja enam kui 1000 veebis 126 riigist ning kõigist sektoritest ja elualadelt, kogunesid 6-10. detsembrini 2022 Ameerika Ühendiikides, Washingtonis 20. korda toimunud Rahvusvahelisele Korruptsioonivastasele Konverentsile ( IACC ). Erakordselt suur korruptsioonivaldkonna ekspertide ja kõnelejate osavõtt kinnitas, et ollakse oma vaadetes ja tegevustes ühtsed ja et...

Lehed