Uudised

06.11.2009
Pressiteade

Korruptsiooniasjades jääb puudu õigusselgusest, tuvastas uuring

Eesti kriminaalseadustes on korruptsiooni määratletud vastuoluliselt ning see ei soodusta selles valdkonnas valitsevat õigusselgust. Sellisele järeldusele jõudis ühing Korruptsioonivaba Eesti pärast kohtute korruptsiooniasjade analüüsi teostamist. Korruptsioonivaba Eesti tegi analüüsi projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” raames.
03.11.2009
Pressiteade

Selguvad kohtute korruptsiooniasjade analüüsi tulemused

Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 4. novembril Tallinnas projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist” teise etapi tulemusi. Ümarlaud toimub Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses kella 12-15. Ümarlaual esitletakse ühingu poolt projekti raames koostatud analüüsi perioodil 2002-2009 Eesti kohtutes käsitletud korruptsioonijuhtumite kohta.
01.11.2009
Pressiteade

Ühing: valimisvaatlejad kogesid komisjonide tõrksust

Kohalike omavalitsuste valimiste vaatlemisel osalenud vabatahtlikud suuri rikkumisi ei tuvastanud, aga kogesid mõnikord valimiskomisjonide tõrksat suhtumist, teatas ühing Korruptsioonivaba Eesti. Enam kui 70 vabatahtlikku registreerus 18. oktoobril toimunud valimiste vaatlejaks ühingu Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastase Võrgustiku kaudu. Valimisprotseduure vaadeldi...
29.10.2009

Korruptsioonivaba Eesti: avaliku teenistuse eetikanõukogu saab aidata ka korruptsioonist teavitavaid ametnikke

Ühing Korruptsioonivaba Eesti toetab avaliku teenistuse eetikanõukogu asutamise eelnõud ning leiab, et nõukogust võiks olla kasu ka korruptsioonist teatanud ametnike kaitsmisel. “Kehtiva korruptsioonivastase seaduse järgi on ametiisik ning avalik teenistuja kohustatud talle teatavaks saanud korruptsioonijuhtumist teavitama oma ülemust või õiguskaitseorganeid,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti...
25.09.2009

Korruptsioonivastane ühing kutsub üles hakkama valimisvaatlejaks

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade 25.09.2009 Korruptsioonivastane ühing kutsub üles hakkama valimisvaatlejaks Ühing Korruptsioonivaba Eesti asub registreerima kodanikke ja organisatsioone, kes soovivad olla 18. oktoobri valimistel vaatlejateks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Valimiste vaatlemise võimalus inimeste jaoks alati...
15.09.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas kodanikuühendustele korruptsioonialase koolituspäeva

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt teisipäeval, 15. septembril korraldatud koolituspäev "Korruptsioon - mis see on?" oli suunatud kodanikuühenduste harimisele korruptsioonivaldkonnas, et tõsta nende korruptsiooniteadlikkust ning äratada neis huvi korruptsioonivastase võitluse vastu. "Elementaarsed teadmised korruptsioonist ning eetikast on igale kodanikuühendustele vajalikud, et nad suudaksid...
03.09.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastane Võrgustik kutsuvad üles vaatlema 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimisi

Ühing Korruptsioonivaba Eesti ning Kodanikeühenduste Korruptsioonivastane Võrgustik kutsuvad üles registreeruma 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimiste vaatlejaks, et anda kodanikuühiskonna poolt panus valimiste õiguspärase läbiviimise tagamisse. Valimiste vaatlejate peamiseks ülesandeks on jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste...
06.08.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti jagas teadmisi Põlvas

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldas 4. augustil Põlva Keskraamatukogus esimese regionaalse infopäeva kodanikeühendustele, kuhu olid eeskätt oodatud Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa mittetulundusühendused. Tihti jääb tavakodanikule arusaamatuks, mis see korruptsioon ikkagi on ning kuidas teda piiritleda. Ühingu juhatuse liige ning ühenduste võrgustiku projektijuht Asso Prii avas kuulajatele...
20.07.2009

Kodanikuühendused on oodatud korruptsioonivastast võrgustikku tutvustavale infopäevale

Head Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa kodanikeühendused! Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub teid osa võtma 4. augustil, kell 12.00 Põlva Keskraamatukogu saalis toimuvast infopäevast, kus tutvustatakse kodanikeühenduste korruptsioonivastast võrgustikku ning ühenduste võimalusi sellega liituda. Kavas: * ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab senist tegevust * Korruptsioon – mis see on? *...
29.05.2009

Korruptsioonivastane võrgustik laieneb üle Eesti

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti loodud kodanikuühenduste korruptsioonivastane võrgustik kavatseb laieneda maakondadesse, et julgustada ka väiksemate kohtade inimesi tõstatama korruptsiooniküsimusi. Võrgustik, millega on kevade jooksul liitunud üle 30 kodanikuühenduse, on oma eesmärgiks seadnud liita kodanikuühendusi eri eluvaldkondadest ja Eesti piirkondadest, et üheskoos mõjusamalt seista vastu...
11.05.2009

Korruptsioonivaba Eesti uuendas üldkoosolekul juhatust

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) pidas 7.mail üldkoosoleku, kus kinnitati 2008.a. aastaaruanne, kinnitati 2009.a. tegevuskava ja valiti uus juhatus. KVE juhatuse esimees Tarmu Tammerk ütles, et 2008.a. on olnud ühingule edukas. “Kunagi varem pole KVE suutnud edendada nii laiahaardelist tegevust nagu 2008.aastal,” ütles Tammerk. “Käsil on erinevaid valdkondi puudutavad korruptsioonivastased...
28.04.2009

Ärieetika konverentsil pakuti välja eetikakoodeksite alusdokumente mitmele majandussektorile

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt 24. aprillil korraldatud II Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverentsil arututati, kuidas muuta korruptsioonivastast võitlust tõhusamaks ärieetika koodeksite abil. Ühing Eesti esitas konverentsil oma visiooni sektoripõhistest ärieetika koodeksitest Eestis apteegi-, ehitus- ja kinnisvarasektori näitel. Ühingu eesmärgiks on olla abiks heade äritavade fikseerimisel...
23.04.2009

Ärieetika konverentsi avab majandusminister

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti pressiteade Ärieetika konverentsi avab majandusminister 23.04.2009 Reedel, 24. aprillil korraldab ühing Korruptsioonivaba Eesti Tallinnas II Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverentsi "Ärieetikaga korruptsiooni vastu". Konverentsi avasõnad ütleb majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Konverentsil arutatakse, kuidas ärieetika koodeksid aitavad kaasa eetilise...
31.03.2009

Kinnitati kodanikuhenduste korruptsioonivastase võrgustiku töögrupp

Kodanikuühenduste korruptsioonivastane võrgustik on kinnitanud võrgustiku töögrupi. Kuni projekti lõppemiseni on töögrupi põhiülesanded seotud põhiliselt ühenduse ülesehituse ja käivitamisega. Töögrupi ülesanneteks on: - ühenduse konkreetsete töösuundade väljatöötamise vahekoosolekud ettepanekuteks, aruteludeks jne. - töösuundade kinnitamine ja fikseerimine II ümarlaua tarbeks - osalemine...
28.02.2009

Ümarlaual käsitleti riigihankeid ja korruptsiooni omavalitsustes

28. jaanuar 2009. Õiguskaitseasutused ei algata korruptsiooni küsimuses uurimisi kergekäeliselt, vaid ees on kõrge tõendamislävi, ütles juhtiv riigiprokurör Lavly Lepp korruptsiooniteemalisel ümarlaual. "Otsus menetluse alguse kohta tehakse mitme inimese poolt läbikaalutuna ja menetluse avalikustamise etapp on lükatud võimalikult kaugele, et kaitsta inimeste süütuse presumptsiooni ja vältida...
17.02.2009

Loodi kodanikuühenduste korruptsioonivastase võrgustik

17.veebruaril ühingu Korruptsioonivaba Eesti korraldusel toimunud ümarlaual pandi alus korruptsioonivastasele ühenduste võrgustikule. Võrgustik on avatud liitumiseks nendele Eesti ühendustele, kes tunnevad huvi korruptsioonivastase tegevuse vastu ning kel on soov anda oma panus korruptsiooni vähendamiseks Eestis. Korruptsioonivastane ühenduste võrgustik hakkab analüüsima erinevate valdkondade...
10.02.2009

Alustab seminarisari "Aus ärikeskkond"

Ebaaus konkurents ja korruptsioon on ohuks nii ausatele ettevõtetele kui ka kogu Eesti konkurentsivõimele. Eetiline ning korruptsioonivaba ärikeskkond saab tekkida vaid avaliku ja erasektori ning kodanikuühiskonna pideva ühistöö tulemusena. Justiitsministeerium koos Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning MTÜ-ga Korruptsioonivaba Eesti alustab seminarisarja "Aus ärikeskkond". Meie eesmärgiks on arutada...
19.01.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub ühinema korruptsioonivastase võrgustikuga

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub mittetulundusühinguid ühinema korruptsioonivastase ühenduste võrgustikuga, et üheskoos paremini vähendada Eesti korruptsiooniriske. Korruptsioonivastane ühenduste võrgustik hakkab analüüsima erinevate valdkondade korruptsiooniohtlikkust ja juhtima riigiorganite tähelepanu kitsaskohtadele seadusandluses ja järelevalves. Võrgustikus koostatakse...
14.01.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub 28. jaanuaril 2009 toimuvale ümarlauale "Riigihanked ja korruptsioon kohalikes omavalitsustes"

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub osa võtma ümarlauast teemal "Riigihanked ja korruptsioon kohalikes omavalitsustes", mis toimub 28. jaanuaril 2009 Olümpia Hotelli konverentsisaalis algusega 12.45 Ümarlaua kava: 12.45-13.00 Tervituskohv ja registreerimine 13.00-13.05 Avasõnavõtt – MTÜ Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees Tarmu Tammerk 13.05-13.35 Ettekanded * Juhtiv riigiprokurör Lavly...

Lehed