Annetamine

Toeta ühingut!

2021-2024 on meie prioriteetideks:

Eesmärke tutvustab videos KVE juhatuse esimees Steven-Hristo Evestus.

Annetajate avalikustamine läbipaistvuse tagamiseks

Kehtib alates 1. oktoobrist 2021

KVE avalikustab kord aastas ühingule annetanud isikute nimekirja. Annetajal on võimalik ühingule teada anda, kui ta enda nime avalikustamist ei soovi, kirjutades selleks aadressile info@transparency.ee. Kui annetaja on ühes majandusaastas teinud rohkem kui 500€ eest annetusi, peab ühing eranditult oluliseks läbipaistvuse tagamist, mistõttu pole sel juhul anonüümseks jääda võimalik.

Eraldi kogusummana avalikustatakse enammakstud tulumaksu tagastusest laekunud annetused, kus pole ühingul võimalik annetuse teinud isikut või isikuid kindlaks määrata.

Oleme liitunud annetuste kogumise hea tavaga, mis meie jaoks tähendab eelkõige, et:

  • Kodulehel leiab annetaja kogu ühingut puudutava informatsiooni: juhatus, ühingu liikmed ja töötajad, majandusaasta aruanded koos audiitori otsusega, projektid, rahastajad, tegemised ja sõnavõtud ning meie kalender huvikaitsealaste kohtumiste ja üritustega.
  • Tehtud annetusi kasutame Eesti ainsa sõltumatu ja avalikke huve esindava korruptsioonivastase organisatsioonina oma strateegiliste ja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks: korraldame üritusi korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks erinevate sihtgruppide seas, viime läbi analüüse sektorite korruptsioonitundlikkuse tuvastamiseks ning tegutseme korruptsioonialaste poliitikate suunamise ja mõjutamise nimel. 
  • Ootame ühe- või mitmekordseid annetusi ja toetusi nii eraisikutelt kui ka ettevõtetelt tingimusel, et tehtav annetus ei ohusta meie sõltumatust ning mainet. Kahtluse korral annab konkreetsele annetusele hinnangu ühingu juhatus ning leides, et rahalise toetuse vastuvõtmine ei oleks kooskõlas meie tegevuspõhimõtetega, tagastatakse annetus annetuse tegijale viivitamatult.
  • Annetuse tegemiseks ei avalda me kunagi survet.
  • Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja ots­tarbekalt. Juhul kui märkate ebaeetilist käitumist või tegevusi, saab sellest ühingu eetikakorra alusel teada anda erapooletutele usaldusisikutele.

Kuidas anname rahakasutusest aru?

Anname rahakasutusest ülevaate kodulehel ja aastaaruandes. Annetuse koguja täidab annetajale antud lubadused nii annetuse kasutamise kui ka sellest info andmise osas. Ühingu tegemistega saab end kurssi viia kodulehe, Facebooki, Instagrami ja igakuise uudiskirja kaudu.

Ülekande rekvisiidid

Saaja: MTÜ Korruptsioonivaba Eesti

Postiaadress: Telliskivi 60a, 10412 Tallinn

Panga nimi: AS LHV Pank

IBAN: EE637700771003128056

BIC/SWIFT: LHVBEE22

Oled ettevõtja või eraisik?

Ühing Korruptsioonivaba Eesti kuulub Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, mis võimaldab juriidilistel isikutel teha annetusi maksuvabalt ning eraisikutel arvata annetatud summa maha oma maksustatavatest tuludest. Täpsemalt loe siit.

Kuidas annetada tulumaksutagastus KVE-le?

  1. Esita tuludeklaratsioon e-MTAs
  2. Vali “Soovi korral saate annetada kuni kolmele MTÜ-le”
  3. Annetuse miinimumsumma on 1 euro ja “Lisa saaja”
  4. Märgi annetuse saajaks Korruptsioonivaba Eesti ja summa, mida soovid annetada.

 

Annetamise tingimused

Annetada saab läbi meie lepingupartneri Maksekeskus AS turvalise ja mugava maksekeskonna või oma panga kaudu. Annetuse saab teha kas ühekordselt või vormistades selle igakuiselt püsiannetuseks.

Ühekordse annetuse tegemisel suunatakse Teid Maksekeskus.ee vahendusel Teie poolt eeltäidetud annetusandmetega internetipanka, mis säästab Teie aega ja vähendab eksimisvõimalusi andmete sisestamisel.

Püsiannetuse tegemiseks vajuta oma internetipanga logol (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop Pank). Pärast sisselogimist saate kontrollida, täiendada ja vajadusel muuta eeltäidetud välju.

Annetuse valuutaks on euro.

Makseviisid

Pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay

Turvalisus

Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, PIN-kalkulaatori või paroolikaardiga. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

Kui Sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta koheselt ühendust oma kodupangaga.

Privaatsuspoliitika kohta rohkem infot siin.

Administreerimiskulud

Ühekordse annetuse puhul läheb tehingukuludeks pankadele 0,20 senti ja Maksekeskusele 0,20% summalt (kuid mitte rohkem kui 3 eurot) annetatud summast, ülejäänud raha läheb MTÜ-le.

Mitterahaline toetus

Juhul, kui on soov ühingut muul viisil toetada, näiteks toetades tegevusi mitterahaliste vahenditega, siis palume ühendust võtta info@transparency.ee.

 

 

There is currently no content classified with this term.