Valmib uus EL-i korruptsioonivastane uurimus

 

Kuigi on olemas mitmed korruptsiooniteemalisi rahvusvahelisi uuringuid ja indekseid, kavandab Euroopa Komisjon üht uut instrumenti, milleks on Euroopa Liidu liikmesriike puudutav korruptsiooniraport.

Göteborgis toimus 5. märtsil uue EL korruptsiooniraporti regionaalne seminar, kus Eesti viieliikmelise delegatsiooni koosseisus osales Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Tarmu Tammerk.

Esimene uue metoodikaga raport valmib 2013.a. keskpaigas.

Tarmu Tammerk: "Raporti täpset sisu seminaril osalejatele veel ei tutvustatud, osalejate ülesanne oli anda omapoolseid korruptsioonivastase tegevuse näiteid, nii häid kui halbu. Kui optimistlikult vaadata, võib sellest uuest raportist saada hea EL-i keskne töövahend korruptsioonitaseme hindamiseks. Raporti koostajad rääkisid, et nende töö tulemusel peaks tekkima värske pilguga ülevaade iga riigi konkreetsetest problemeidest, samal ajal kui näiteks ülemaailmsed indeksid annavad vaid üldise pildi. Kindlasti on informatiivsem võrrelda Eestit teiste EL-i maadega kui Bahreini või Barbadosega. Raportist kujuneb ka Euroopa Komisjoni poolne mõjutusvahend liikmesriikidele."

EL-i korruptsiooniraportit on kavas hakata välja andma iga kahe aasta tagant. Eesti kohta käiva materjali peamine autor on Aare Kasemets,tegevust koordineerib Göteborgi ülikooli valitsemise kvaliteediinstituut.