Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek

14. juunil toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek.

Üldkoosoleku anti ülevaade ühingu viimase viimase aasta tegevustest ja plaanidest, valiti ning kinnitati ametisse ühingu uus juhatus, kinnitati ühingu auditeeritud aastaaruanne, nimetati ühingule tähtajatult vandeaudiitor ning arutleti ka korruptsioonivastases tegevuses kastutatavate terminite üle. 

Üldkoosoleku otsusega on ühingu uus juhatus kolmeliikmeline. Juhatusse valiti Aimar Altosaar ning eelnevast koosseisust jätkuvad juhatuse liikme volitused Erkka Jaakkolal ja Aive Pevkuril.