Ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek

17.05.2012
16.05.2012 toimus ühingu Korruptsioonivaba Eesti üldkoosolek, millest võtsid osa ka väliskülalised Transparency Internationali sekretariaadist.
 

Üldkoosolekul valiti ning kinnitati ametisse ühingu uus juhatus, kinnitati ühingu auditeeritud aastaaruanne, nimetati ühingule tähtajatult vandeaudiitor ning arutleti ka ühingu tegevusfookuse ja strateegia teemadel. Koosoleku raames andis Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht ühingu liikmetele põhjaliku ülevaate meie viimase aasta tegevustest. Sõna said ka väliskülalised Paul Zoubkov ja Ronald Visser, kes tutvustasid Berliinis asuva Transparency Internationali peakontori tegemisi, tulevikuplaane ja rahastamismudeleid.

 

Üldkoosoleku otsusega on ühingu uus juhatus nelja liikmeline. Juhatusse valiti Jaanus Tehver, Tarmu Tammerk ja Mari Kooskora  ning eelnevast koosseisust jätkuvad juhatuse liikme volitused Erkka Jaakkolal.