Ühing valis 16. juuni üldkoosolekul uue juhatuse

22.06.2021

Ühingu juhatuses jätkab teist ametiaega Piret Kustasson ning teiseks ametiajaks valiti tagasi Steven-Hristo Evestus. Uute liikmetena lisandusid Raul Narits (Tartu Ülikool), Anne Reino (Tartu Ülikool) ja Merle Ojasoo (Tallinna Tehnikaülikool). Esimesel juhatuse koosolekul 22. juunil valis juhatus esimeheks Steven-Hristo Evestuse. Jõudu uuele juhatusele!

Pildil juhatus uues koosseisus (Steven-Hristo Evestus, Piret Kustasson, Anne Reino, Raul Narits ja Merle Ojasoo) ning KVE tiimiliikmed (Carina Paju ja Merle Mändmets, puudu Kersti Ringmets).

 

Üldkoosolek kinnitas 2020. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne, millega saab tutvuda siin. Toome kahe viimase aasta võrdluseks välja tulud ja kulud:

 

Üldkoosolek muutis ühingu põhikirja kahes punktis:

  • Vastavalt TI akrediteerimiseotsuse soovitusele tagada juhatuse roteerumine täiendades põhikirja p 5.2.2 kolmanda lausega:

    "Piisava juhatuse liikmesuse roteerumise tagamiseks kohaldub juhatuse liikmele pärast kaht järjestikust ametiaega mahajahtumisperiood ühe normaalametiaja mahus."

  • Vastavalt laiendatud juhatuse koosoleku arutelule 9. detsembril 2020, täiendada põhikirja p 5.2.1 kolmanda ja neljanda lausega:

    "Juhatuse liikmed ei saa olla samal ajal erakonna juhatuse liikmed, kohalike omavalitsuste, riigikogu või Euroopa Parlamendi valitud esindajad ega valimistel kandideerijad. Nimetatud juhtude esinemisel peab ühingu liige loobuma juhatusse kandideerimisest või juhatuse liige juhatusest tagasi astuma."