Ühing osales korruptsiooniennetuskontaktide kohtumisel

14. veebruaril osalesid ühingu juhatuse liige Aive Pevkur ja tegevjuht Anni Jatsa Justiitsministeeriumis korruptsiooniennetuse kontaktide kohtumisel. 

Kohtumisel vaadati üle riikliku korruptsioonivastase strateegia tegevuste staatused ning tutvustati osapooltele 2017. aasta plaanitud tegevusi. Muuhulgas valmib justiitsministeeriumi tellimusel peagi uuring kaardistamaks korruptsiooniriske ja hoiakuid haridussektoris. Lisaks strateegias kavandatud tegevustele on eraldi tähelepanu alla võetud ennetus- ja teavitustööd, mille raames korruptsioonikuritegude büroo on külastamas koole.

Korruptsioonivastast strateegiat saab lugeda siit ning selle rakendusplaaniga on võimalik tutvuda siin.