Ühing osales korruptsiooniennetuse kohtumisel justiitsministeeriumis

14. juunil osalesid ühingu liige Asso Prii ja tegevjuht Anni Jatsa korruptsiooniennetuse nõukogu ja kontaktide kohtumisel justiitsministeeriumis.

Kohtumisel tegi Marilin Pikaro E&Y audiitorbüroost ettekande korruptsioonistrateegiale antud hinnangust ja esitles ettepanekuid strateegia täiendamiseks. 2016. aastal keskenduti korruptsioonivastases tegevuses avalike äriühingute läbipaistvusele, mille jaoks loodi e-õppematerjal ja moodustati nimetamiskomitee ning kehtestati kohustus anda ülevaade kasutatavatest korruptsioonimeetmetest. Audit on leitav siit.

Samal kohtumisel esitles TÜ RAKE haridussektori korruptsiooniuuringu esialgseid tulemusi ning Riigikontrolli auditijuht Tambet Drell tutvustas värsket auditit "Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes". Audit leidis, et kohalike omavalitsustel oleks vaja senisest olulisemalt rohkem pöörata tähelepanu korruptsiooniohtudele - korruptsiooni kui nähtust küll mõistetakse, kuid oma asutusele või ettevõttele mõeldes ei osata või ei taheta riske näha, rääkimata nende süsteemsest maandamisest.