Ühing ootab fraktsioonide seisukohti Riigikogu eetikakoodeksi osas

15.12.2011

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatus on saatnud Riigikogu fraktsioonide esimeestele ning juhatusele  pöördumise, kutsudes parlamendierakondi  üles looma  Riigikogu liikmete käitumiskoodeksit.

Eetikakoodeks ja selle koostamine kõigi Riigikogus esindatud erakondade koostöös aitaks kaasa ühiste moraalsete väärtuste kujundamisele ja kinnistamisele parlamendis. Samuti pakuks koodeks võimalusi sanktsioonide rakendamiseks eetiliselt vastuvõetamatu käitumise korral. „Leiame, et hiljutiste poliitiliste skandaalide valguses on käitumiskoodeksi loomine vajalik lisa kehtivale juriidilisele regulatsioonile,“ lausus ühingu tegevjuht Asso Prii. „Muuhulgas oleks koodeks mõõdupuuks parlamendiliikmete käitumise hindamisel.“.

Ühingu juhatus leiab, et madalat poliitilist kultuuri kandvate tegude hukkamõist Riigikogu tasandil saadaks selge ja üheselt mõistetava sõnumi ühiskonnale -  kõik, mis ei ole juriidiliselt keelatud, ei ole kindlasti mitte lubatud. Erinevalt erakondlikest siseregulatsioonidest ning erakondade aukohtutest oleks eetikakoodeksi näol tegemist märksa kaalukama ja  erakondadeülese dokumendiga. 

Sellise koodeksi väljatöötamine on keerukas ning ajamahukas protsess, mis võib põrkuda nii poliitilistele erimeelsustele kui  juriidilistele nüanssidele, kuid siiski on kõigi nende takistuste ületamine Riigikogu kui kõrgeima seadusandliku võimu kandja ja rahva esindaja pädevuses, leiab ühing.

Samuti ei saa õigustatuks lugeda väiteid, nagu ei muudaks eetikakoodeks rahvasaadikute käitumises midagi. Koodeksi  väärtus ei peitu niivõrd dokumendis endas kui selle loomisprotsessis, mis sunnib otsima konsensust eetikateemadel ning põhjalikult mõtlema lubamatu ja lubatu piiride üle poliitikas. 

Esmatähtis on, et Riigikogu algataks käitumiskoodeksi loomise ise ning oleks selle reaalseks koostajaks ja eestvedajaks, sest ainult nii saab rääkida tegelikust eneseregulatsioonist. Samuti peaks koodeksi koostamisele eelnema  ulatuslik  ühiskondlik arutelu huvigruppide kaasamiseks ning nende seisukohtadega arvestamiseks.

9. detsembril, rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmete tehtud pöördumise täisteksti saab lugeda ühingu koduleheküljelt aadressil www.transparency.ee. Ühingu juhatusse kuuluvad Jaanus Tehver (esimees), Erkka Jaakkola, Mari Kooskora, Jüri Saar, Tarmu Tammerk.