Ühing Korruptsioonivaba Eesti võiks asuda välja töötama ärieetika koodekseid majandusharude kaupa

14.04.2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) asub uurima võimalusi aidata kaasa ärieetika koodeksite väljatöötamisele majandusharude kaupa. Sellisele järeldusele jõuti eelmisel nädalal Tallinnas KVE korraldatud Balti- ja Põhjamaade ühiskonverentsil „Ärieetikaga korruptsiooni vastu". Konverentsil osalejad leidsid, et Põhjamaade kogemus näitab: ärieetika koodeksid ettevõtetes on abiks parema ja puhtama ettevõtluskeskkonna loomisel. Väga suurt kasu ei pruugi olla aga üleriiklikust, kõiki ettevõtlussektoreid puudutavast hea ärieetika koodeksist. Selle asemel on vaja häid ärieetika tavasid ettevõtlusvaldkondade kaupa. Näiteks head tavad metsatööstuses, kinnisvaras, panganduses, kaubanduses, farmaatsiaettevõtetes jne. Algatus ja aktiivne kaasalöömine peab aga tulema ettevõtlusest, mitte väljastpoolt. Tegevusssuundadest lähtuvalt koostatud ärieetika koodeksid oleksid konkreetsemad ning seega saaks tagada koodeksite konkreetse rakenduse. 8.aprillil toimunud konverentsil osalesid äriühingute esindajad, Transparency International`i liikmesmaade esindajad, organisatsioonide ja riigiasutuste esindajad Norrast, Eestist, Soomest, Lätist ja Leedust. Konverents eesmärk oli analüüsida erasektori ärieetika hetkeseisu Eestis ja kogu regioonis. Osavõtjad jagasid oma kogemusi ärieetika tavadest, printsiipidest ja eesmärkidest. Eesti ärieetika hetkeseisule andsid hinnangu Eesti ettevõtjad, justiitsminister Rein Lang, Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie ja Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis. Balti- ja Põhjamaade ühiskonverents „Ärieetikaga korruptsiooni vastu" tõi kokku enam kui 50 eraettevõtluse ja riigistruktuuride esindajat kogu regioonist. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti partnerorganisatsioonid (Transparency Internationali rahvuslikud haruorganisatsioonid) tegid KVE-le ettepaneku jätkata ärieetika teema jätkuvat käsitlemist kogu regiooni ulatuses.