Ühing Korruptsioonivaba Eesti tutvustab 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi

29.11.2011

 

1. detsembril tutvustab ühing Korruptsioonivaba Eesti 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi tulemusi. Eesti käesoleva aasta koht riikide pingereas selgub Transparency Internationali poolt koostatava indeksi põhjal.  

Ootame ajakirjanikke neljapäeval, 1. detsembril kell 11 Tallinnas, Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis toimuvale korruptsioonitajumise indeksi pressikonverentsile. Lisaks käesoleva aasta tulemuste tutvustamisele annab ühing kommentaare peamiste korruptsioonivastase tegevusega seotud probleemvaldkondade kohta. Pressikonverentsi järgselt on kokkuleppel võimalik teha intervjuusid ühingu esindajatega. 

Indeksi kohta: 10 punkti saav riik on korruptsioonivaba, 0 punkti saanud riiki peetakse läbinisti korrumpeerunuks. Indeks on kõige laialdasemat rahvusvahelist tunnustust leidnud korruptsioonimõõdik.  

Pressikonverentsil osalemiseks palume registreeruda 30. novembriks (e-post seminar@transparency.ee; tel. 611 6020).