Ühing Korruptsioonivaba Eesti töötas välja tööriistakasti vihjeandmise mehhanismide edendamiseks ettevõtetes

04.09.2019
Pressiteade

"Vihje andmine ehk väärkäitumisest teavitamine on vähehaaval muutumas osaks ka Eesti äriühingute üldjuhtimisest,” ütles ühingu Korruptsioonivaba Eesti (KVE) tegevjuht Carina Paju. “Kindlasti on sellele kaasa aidanud vihjeandjate abil avalikkuse ette tulnud juhtumid nagu Danske Banki rahapesu ja hiljutine TTÜ väidetav projektirahastuse nõuete rikkumine. Ühel juhul avaldas meedia vihjeandja isiku hoolimata konfidentsiaalsuse printsiibist ja teisel juhul ei suhtutud organisatsioonis vihjesse piisava tõsidusega, tingides juhtumi jõudmise ajakirjandusse. See näitab, et Eestis on teemaga tarvis tublisti tegutseda. Tüüpiliselt teavitajatele proovisid mõlemad vihjeandjad probleemile tähelepanu juhtida esmalt ikka organisatsiooni sees, kuid meetmed jäid ilmselgelt puudulikuks."

"Eelmisel aastal toimunud vihjeandmise mehhanismide töötubade käigus saime Eesti ettevõtetelt ohtralt sisendit ja tagasisidet selle kohta, mis teavitamismeetmete osas töötab ja mis mitte. Seega on valminud tööriistakast ainest saanud küll rahvusvahelistest standarditest, kuid on kohandatud Eesti oludele. Eraldi on tähelepanu pööratud ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kus tuleb vähem tähelepanu pöörata formaalsetele reeglitele ja rohkem avatud organisatsioonikultuuri loomisele."

Vihjeandmise mehhanismi loomisel ja edendamisel on ettevõtetele abiks tööriistakasti kontrollnimekirjad, juhised, päriselulised näited nii juhtumitest kui ka ettevõtetes juba töötavatest meetmetest. Kindlasti leiavad tööriistakastist tuge ka avaliku sektori organisatsioonid.

"Arvestades, et juba sel sügisel võetakse Euroopa Liidus vastu liidu õiguse rikkumisest teavitajate kaitse direktiiv, mis teeb vihjeandmise mehhanismi rakendamise kahe aasta pärast kohustuslikuks kõikides üle 50 töötajaga avaliku ja erasektori organisatsioonides (v.a. finantsasutused), on praegu just õige aeg enda ettevõtte poliitikatele otsa vaadata ja varakult meetmete väljakujundamisega alustada," kommenteeris Paju tööriistakasti avaldamise õigeaegsust.

Tööriistakast on kõigile tasuta kättesaadav SIIN.

Tööriistakast valmis Transparency Internationali rahastatud projekti "Parimate väärkäitumisest teavitamise mehhanismide ja praktikate arendamine erasektoris" raames. Korruptsioonivaba Eesti (KVE) on mittetulunduslik vabaühendus, mille eesmärgiks on järjepidev korruptsiooni ennetamine, korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine ning korruptsioonitaseme monitoorimine ja analüüs Eesti ühiskonnas. KVE on rahvusvahelise organisatsiooni Transparency International akrediteeritud esindaja Eestis.