TI koordinaatori külastus

13. juunil külastas ühingut Transparency Internationali piirkondlik koordinaator Svetlana Savitskaya, kes asus eelmisel aastal ühingu senise koordinaatori Peter Varga kingadesse.

Külastuse eesmärgiks oli ühingu uuele koordinaatorile tutvustada ühingu juhatust ja anda ülevaade sellest, kuidas Korruptsioonivaba Eesti igapäevaselt toimib. Samas soovis ühing saada ülevaadet sekretariaadi tegevustest ja lähituleviku plaanidest. Lisaks koosolekutele Telliskivi kontoris külastas koordinaator koos tegevjuht Anni Jatsaga ka justiitsministeeriumi, kus nõunik Kätlin-Chris Kruusmaa andis detailse ülevaate sellest, kuidas toimib Eestis strateegiline korruptsioonivastane tegevus ning millised on need erinevad asutused ja organisatsioonid, kes strateegilisi eesmärke saavutada aitavad.

TI koordinaatorid on kõige olulisemaks lüliks TI esindusorganisatsioonide ja sekretariaatide vahel. Koordinaatorite kaudu liigub info selle kohta, mis tegevusi, edusamme või tagasilööke mõnes konkreetses riigis korruptsioonivastaste initsiatiivide raames ette tulevad. Samas vahendavad koordinaatorid riiklikele esindusorganisatsioonidele teavet parimate praktikate, värskete uuringute ja uudsete lahenduste kohta nii sekretariaadist kui ka teistest organisatsioonidest.