Projekti "Eesti kohtud-osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" ümarlaud toimub 16.detsembril 2008.

10.12.2008

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti kutsub Teid 16.detsembril kell 13.45-15.45 projekti "Eesti kohtud-osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" esimese etapi tulemusi kajastavale ümarlauale hotell Olümpia Omega saalis. Projekti “Eesti kohtud - osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist “ toimumisajaks on aprill 2008 kuni september 2009. Projekti läbiviijaks on MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (KVE), kelle projektipartneriks on Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus. Kohtute tegevus ja tarbijasõbralikkus on Eestis kodanikuühiskonna sisulise tähelepanu alt sageli välja jäänud, võrreldes täitevvõimu ja seadusandliku võimu tegevusega. Kuigi praktilisel tasandil omab kohtute tegevus otsustavat tähtsust kodaniku- ja inimõiguste tagamisel.Projekti esimeseks eesmärgiks on luua riigivõimust sõltumatu lihtsa kodaniku keskne mehhanism ja metodoloogia kohtusüsteemi jälgimiseks ja ettepanekute tegemiseks selle tegevuse parendamiseks. Projekti esimeses etapis külastati 244 kohtuistungit. Ümarlaual esitab ühing, lähtudes istungitel täidetud küsimustikest, analüüsi esimese etapi tulmuste kohta . Täpsem info: e-post info@transparency.ee; tel. 6 844 074; 53 909 601 Korruptsioonivaba Eesti on mittetulundusühing, mille eesmärk on korruptsioonivastane tegevus. Ühingu tegevust toetab Avatud Eesti Fond. Projekti "Eesti kohtud osa võimustruktuurist, mis väärib jälgimist" toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond. Lähemalt ühingust: www.transparency.ee