Ministeerium ja KVE alustavad meediaprojekti

18.12.2008

Justiitsministeerium ja MTÜ Korruptsioonivaba Eesti sõlmisid lepingu, mille eesmärgiks on korruptsiooni ulatuse kaardistamine Eesti ajakirjanduses, ajakirjanike korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine ning uuriva ajakirjanduse edendamine. Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja Mari-Liis Sööti sõnul on ajakirjandusel oluline roll korruptsiooni ennetamisel ühiskonnas. „Sageli on selle funktsiooni täitmine takerdunud ebapiisavatesse teadmistesse valdkonnast." Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 raames on muuhulgas planeeritud korruptsiooniprobleemi analüüs ajakirjanduses ning koolitused ajakirjanikele uuriva ajakirjanduse edendamiseks. Mõlemaid tegevusi hakkab lepingujärgselt täitma MTÜ Korruptsioonivaba Eesti. Uuringu „Korruptsiooniprobleemi analüüs ajakirjanduses" eesmärk on uurida, kuidas avaldub korruptsioon ajakirjanduses ning pakkuda lahendusi ja tegutsemisjuhiseid. Uuringu ja soovituste valmimise lõpptähtaeg on 2009. aasta august. Projekti „Koolitused ajakirjanikele uuriva ajakirjanduse edendamiseks" siht on edendada uurivat ajakirjandust, õpetades vastavaid metoodikaid. Samuti tutvustatakse koolitustel meedia esindajatele uuringu tulemusi ja soovitusi. Koolituse sihtrühmaks on üleriigilise ja kohaliku trükipressi, televisiooni- ja raadiokanalite omanikud, toimetajad ja ajakirjanikud. Koolitused viiakse läbi tuleva aasta 15. novembriks. 2009. aastal kasutatakse lepingu alusel projekti „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses" elluviimiseks riigieelarvelist eraldist summas 150 000 krooni.