Lõime koolidele vihjeandmise teemat tutvustava mängulise õppematerjali

17.09.2021
Pressiteade

Ühingul Korruptsioonivaba Eesti valmis koolidele mõeldud õppematerjal vihjeandmise teema tutvustamiseks läbi väärtusmängude. Õppematerjal on mõeldud 6.-12. klassi õpilastele ja see on tasuta allalaetav ühingu kodulehelt nii eesti kui ka vene keeles. 

„Selleks, et noored mõistaksid, et meil kõigil on oma osa meid ümbritseva keskkonna kujundamisel, peab noortele rääkima muuhulgas ka heast ja halvast ning sellest, kuidas halvale vastu seista. See, kuhu ja kuidas oma murest või tähelepanekust teada anda ning millest peaks üldse rääkima, saab uue õppematerjali abiga palju selgemaks,“ ütles ühingu tegevjuht Carina Paju. 

Paju lisas, et õppematerjal on mõeldud abivahendiks õpetajale, kes soovib mänguliselt oma tunnis väärtuspõhiseid arutelusid algatada. „Materjalist on kasu nii vihjeandmise teema avamisel kui ka klassi väärtuste välja selgitamisel või teiste inimeste tunnete ja soovidega arvestamise õpetamisel. Vihjeandmine on teemana väga väärtuspõhine ning sellest rääkides ei saa üle ega ümber just inimese, sõpruskonna ja ka laiemalt ühiskonna väärtustest,“ rääkis Paju. 

Õppematerjali saab tasuta alla laadida Korruptsioonivaba Eesti kodulehelt aadressil transparency.ee/publikatsioonid. Õppematerjal koosneb kahest osas, millest esimene keskendub nooremale vanuseastmele ja teine vanemale. Mõlema osa alguses on teoreetiline sissejuhatus teemasse ja eakohased väärtusmängud, mille abil õpilastele vihjeandmise temaatikat mänguliselt tutvustada.

Korruptsioonivaba Eesti vahendab õppematerjali tutvustamiseks ka külalistunde. Külalistunde annavad ühingu ekspertidest liikmed ja teised erialaspetsialistid üle Eesti.

Õppematerjali koostamist ja välja andmist rahastas EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga. 

Vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti eesmärk on tegeleda korruptsiooni ennetamisega, tõsta elanikkonna korruptsiooniteadlikkust ja tegutseda Eesti ühiskonna läbipaistvuse ja demokraatia edendamise nimel. Ühing Korruptsioonivaba Eesti on alates 2007. aastast rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency Internationali akrediteeritud esindaja Eestis. 

Lisainfo:

Kersti Ringmets

Teavitustöö ekspert

 +372 5204 183

kersti.ringmets@transparency.ee