Lobitöö praktikad 101: ümarlaud 9. märtsil

07.03.2022

2022. a märtsist maini leiab riigikogus aset kolmest ümarlauast koosnev sari, mille lõppeesmärk on suurendada seadusandliku võimu poliitikakujundamise protsesside läbipaistvust. Üritused toovad ühe laua taha riigikogu, kodanikuühiskonna ja rahvusvahelised eksperdid, et tõsta teadlikkust ning paremini mõista lobitöö ja huvide konflikti ennetamise poliitikaid ja praktikaid poliitikakujundamise tegevustes. Ümarlaudade tulemina arendatakse valitsuse poolt vastu võetud lobistidega suhtlemise hea tava loogilise jätkuna välja konkreetsed soovitused seadusandliku võimule.

Ümarlaudasid korraldab riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon koostöös vabaühendusega Korruptsioonivaba Eesti ja USA saatkonnaga Eestis.

I ümarlaud. Ülevaade lobitöö poliitikatest

NB Aeg on veidi muutunud. Kohtumise aeg: 9. märts 2022 kl 9:50-11:50

Koht: Zoom, ülekandega

Esimese kohtumise eesmärk on tõsta osalejate teadlikkust sellest, millist rolli mängib eetiline lobitöö demokraatias ja heas valitsemises. Eksperdid tutvustavad rahvusvahelisi standardeid ja erinevaid viise, kuidas edendada läbipaistvust lobitöö reguleerimisega. Riigikogu liikmed ja kutsutud osapooled jagavad enda visiooni lobitöö ja läbipaistvuse teemadel.

Päevakava

9:50-10:05 Tervitussõnad

Eduard Odinets (Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees)

Brian Roraff (USA saatkond Eestis, Chargé d’Affaires)

Steven-Hristo Evestus (Korruptsioonivaba Eesti MTÜ juhatuse esimees)

10:05-10:20 Aasta lobistidega suhtlemise hea tava vastuvõtmisest: senine praktika

Carina Paju (Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht) ja Mari-Liis Sööt (Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja)

10:20-10:45 Lobitöö reguleerimise suunas Lätis: miks ja kuidas? 

Inese Voika (lobiseaduse töögrupi juht, Saeima)

10:45-11:45 Milline on lobitöö roll poliitikakujundamises ja kuidas maandada potentsiaalseid riske?

Moderaator: Elsa Leiten (Korruptsioonivaba Eesti liige ja avaliku sektori siseaudiitor)

Korruptsioonivastase erikomisjoni liikmed

Ando Leppiman (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler)

Andreas Kaju (Meta Advisory kaasasutaja ja partner)

Meelis Ratassepp (Kaitsepolitseiameti büroo juht)

11:45-11:50 Lõpusõnad

 

Ümarlaua lindistust originaalis vaata Facebookist.

Ümarlaua lindistus eestikeelse tõlkega vaata Youtubest: