KVE andis PPA korruptsioonikuritegude büroo endisele juhile Mati Omblerile üle elutöö preemia

26.02.2021

Eestis on vähe inimesi, kes oleks korruptsiooni vastu võitlemisele oma elust mitmeid aastaid pühendanud, kuid üks neist on kindlasti Mati Ombler. Mati asus PPA korruptsioonikuritegude büroo juhi kohale kohe büroo loomise alguses 2011. aastal ning oli terve ametiaja äärmiselt pühendunud ja koostööaldis partner nii meile kui kindlasti paljudele teistele osapooltele. Peale menetluslike toimingute väärib kindlasti äramärkimist büroo ennetustegevus, seda nii kohalikes omavalitsustes kui koolides ja mujal üle Eesti.

Selle kõige kinnitamiseks andsime korruptsioonikuritegude büroo eduka juhtimise ajal avatud koostöö ning järjepideva panuse eest korruptsioonivastasesse tegevusse ja ennetusse Matile üle korruptsioonivastase elutöö tunnustuse. Kindlasti on meil ühinguna tulevikuski koostööpunkte - soovime edasises jaksu ja ikka korruptsioonivaba meelt!