Kutse Baltimaade- ja Põhjamaade konverentsile "Ärieetikaga korruptsiooni vastu"

14.03.2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti korraldab 8.aprillil kl. 9.30-17.00 Tallinnas hotelli Olümpia konverentsikeskuses Baltimaade-Põhjamaade konverentsi "Ärieetikaga korruptsiooni vastu". Osalema on kutsutud ettevõtjad, ettevõtlusorganisatsioonid, poliitikud ja ametnikud Eestist, Lätist, Leedust, Norrast, ja Soomest. Ühing Korruptsioonivaba Eesti soovib Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverentsil arutada, mis võib saada takistuseks eetilise ettevõtluse edendamisel Eestis ja Baltiriikides laiemalt. Arutelu tulemuste põhjal soovime teadvustada ärieetika teema olulisust ettevõtluskliima parandamisel. Eesti on maailma riikidest oma korruptsiooni tajumise indeksi (CPI) poolest esirinnas. Põhjamaadega võrreldes on Eestis siiski korruptsiooni tajumist tunduvalt rohkem kui naabruses olevates Põhjala riikides. Konverents peakski aitama kaardistada, millised on ärieetika standardid ja suhtumine korruptsiooni erasektoris Balti-Põhja regioonis. Konverentsi töökeel on inglise keel. Osalustasu ei ole. Palume teatada oma osavõtust 02. aprilliks e-posti teel info@transparency.ee, või tel 684 4074; 53 90 96 01. Konverentsi programm. Ärieetika konverents “Baltimaade probleemid - Põhjamaade kogemused” Baltimaade-Põhjamaade ühiskonverents sarjast “Ärieetikaga korruptsiooni vastu“ Toimumisaeg ja -koht: 8. aprill 2008 kell 9.30-17, hotelli Olümpia konverentsikeskus, Tallinn. Osalejad: äriühingute esindajad, Transparency International`i liikmesmaade esindajad, organisatsioonide ja riigiasutuste esindajad. Osalevad riigid: Eesti, Läti, Leedu, Norra, Soome. 7.aprillil kell 19 on kõik osavõtjad palutud vastuvõtule Justiitsministeeriumis, Tõnismägi 5a, Tallinn. Tervitussõnavõtt: Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Siim Raie. Päevakava 8.aprillil AVASESSIOON 9.30 Konverentsi avamine. Tarmu Tammerk, ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees 9.40 Konverentsi avakõne. Korruptsioonivastane tegevus Eestis ning Põhjamaade-Baltikumi regioonis. Kus on fookus? Rein Lang, Eesti Vabariigi justiitsminister 10.10-10.30 Ärieetika arengukõver Eesti majanduskeskkonnas aastatel 1985-2005. Mari Kooskora, Estonian Business School, eetikakeskuse juhataja. 10.30-11.00 Kohvipaus SESSIOON 1 Moderaator: Sergej Muravjov, Leedu Transparency Internationali programmijuht 11.00-12.30 *Rahvusvahelised altkäemaksu vastased põhimõtted ettevõtlussektoris. Ülevaade Transparency Internationali reeglitest. Hydro ärieetika normidest. Arvid Halvorsen, Norra Transparency Internationali juhatuse liige *Erasektori korruptsiooni vastu Lätis. Agris Varpinsh, Läti Transparency Internationali juhatuse liige *StatoilHydro kontserni eetikakoodeksi juurutamine Eesti ärikeskkonnas. Helle Kirs-Toiger, AS Eesti Statoil, peadirektor 12.30-13.30 Lõuna SESSIOON 2 Moderaator: AgrisVarpinsh, TI Läti 13.30- 15.00 *Kuidas Soome Transparency International on mõjutanud ärikeskkonna kujundamist Soomes. Juha Pietarinen, Soome Transparency International; Kesko riskijuht *Ärieetika koodeksite võimalikkusest ja vajalikkusest väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Ain Kabal, EVEA asepresident *Ärieetika ja korruptsioonivastane tegevus Leedus: reaalsus ja tegelikkus. Sergei Muravjov, TI Leedu, programmidirektor 15.00-15.30 Kohvipaus SESSIOON 3 Moderaator: Gro Skaaren-Fystro, Norra Transparency Internationali nõunik 15.30-16.45 Arutelu: ärieetika koodeksite kasutegur puhtama ettevõtluskeskkonna loomiseks Põhja-Balti regioonis. Edasised tegevussuunad. Osalevad sessioonide 1 ja 2 esinejad ning teised osavõtjad . 16.45-17 Konverentsi lõpetamine. Tarmu Tammerk, ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse esimees