Korruptsioonivaba Eesti hakkab uurima korruptsioonist teavitajate kaitset

04.01.2009

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on saanud rahvusvahelise korruptsioonivastase organisatsiooni Transparency International kinnituse projekti "Korruptsioonist teavitajate kaitse" läbiviimiseks. Lisaks Eestile osaleb projekti veel seitse TI allorganisatsiooni EL-i riikidest. Projekti käigus analüüsitakse ja võrreldakse korruptsioonist teavitajate riiklikke kaitsemehhanisme kaheksas EL-i liikmesriigis ning töötatakse välja ettepanekud vajalike muudatuste sisseviimiseks seadustesse. Projektis osalemine on Eesti jaoks oluline, sest vajalikud regulatsioonid on puudulikud või ei eksisteeri üldse. Korruptsioonist teavitajate kaitse edendamise vajadust Eestis on rõhutanud ka Euroopa Nõukogu juures asuv korruptsioonivastane riikide ühendus GRECO, mille eesmärgiks on hinnata liikmesriikide valmidust võidelda korruptsiooniga ning läbi hindamisprotseduuri anda riikidele soovitusi korruptsioonivastaseks tegevuseks. Projekti lõpptulemuseks on kogumik omavahel võrreldavaid analüüse tunnistajakaitse seadusandlusest ning selle kohaldamisest osalevates liikmesriikides, mille pinnalt töötatakse välja kõikides EL liikesriikides kohaldatav tunnistajakaitse teemaline raport. Lisaks Korruptsioonivabale Eestile on projektis esindatud korruptsioonivastased ühendused Bulgaariast, Tšehhi Vabariigist, Iirimaalt, Itaaliast, Lätist, Rumeeniast ja Slovakkiast. Projekti rahastab Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ning kuritegevuse vastase võitluse raames. Lisainfo: Asso Prii, ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige, tel 55 64 6371