Korruptsioonivaba Eesti arutles vabaühenduste ja aktiivsete kodanikega poliitilise kultuuri teemadel

11.04.2013

 

26. märtsil kohtusid ühingu esindajad Euroopa hotellis kodanikeühenduste ning aktiivsete kodanikega, et arutleda Eesti poliitilise kultuuri teemadel.

Arutelu käigus tutvustas ühing kodanikele oma hiljuti valminud head koostöö tava ning ühingu arengusuundi, mis said välja töötatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatava projekti raames. Ühing kutsus osalejaid üles ka levitama teavet ühingu kodanikeühenduste korruptsioonivastasest võrgustikust.

Samuti käsitleti erinevate ITK lahenduste kasutamise võimalusi korruptsiooniennetuse ja poliitilise kultuuri parendamise seisukohalt ning seda, kuidas IT rakendusi ühiskonna läbipaistvamaks muutmisel reaalselt kasutada ja millist rolli võiksid erinevate rakenduste ja lahenduste haldamises mängida vabaühendused ja vabatahtlikud.

Koosviibimise raames tutvustati osalenutele ka erinevates riikides juba kasutusel olevaid ühiskondliku läbipaistvuse suurendamiseks mõeldud IT rakendusi, näiteks nagu Suurbritannias loodud veebiportaal, mida haldab kolmas sektor ning mis hoiab igapäevaselt silma peal sealsete parlamendisaadikute tegevusel.