Kohtumine Montenegro parlamendisaadikutega

16.10.2007

28.septembril kohtus ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Agu Laius Montenegro Vabariigi parlamendisaadikutega, et selgitada Eesti korruptsioonivastast tegevust. Kohtumisel arutati korrruptsiooniilminguid ja nende vastu võitlemise võimalusi mõlemas riigis. Üheks oluliseks teemaks oli kodanikeühenduste osalemine korruptsioonivastases tegevuses. Agu Laius tutvustas ühingu Korruptsioonivaba Eesti kui Eestis ainsa ainult korruptsioonitemaatikaga tegeleva ühingu tööprintsiipe ja ühingu põhimõtteid. Ära märgiti ka asjaolu, et ühing on haaratud 2008-2012 riikliku korruptsioonivastase strateegia loomise töögruppi, mille tööd juhib Justiitsministeerium.Ühingu Korruptsioonivaba Eesti esindajad kohtuvad regulaarselt välisriikide esindajatega, sest lisaks ametlikele kohtumistele soovitake teada saada ka kodanikuühenduste seisukohti.