Kaasav eelarvestamine jõuab Eesti koolidesse! Korruptsioonivaba Eesti otsib uute projektide elluviimiseks partnerkoole

26.08.2020

Ühing Korruptsioonivaba Eesti (KVE) otsib 2020/2021 õppeaastaks Eesti koolide ja õpetajate seast partnereid, et viia ellu kahte arendavat ja innovaatilist projekti, mis aitavad ainetunde praktiliste ülesannete kaudu eluliseks ja köitvaks muuta.

Demokraatiamuskli varaseks kasvatamiseks aitab ühing kahel koolil läbi viia kaasava eelarvestamise, mille käigus saavad õpilased ise esitada ideid ning valida, kuidas kasutada väikest osa kooli eelarvest. Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetatud projekti viiakse läbi koos Transparency Internationali Leedu ühingu ning Rootsi DigiDem Labiga, kes on samasugustest ettevõtmistest saanud äärmiselt positiivset vastukaja.

„Projekti tulemused annavad lootust, et kui noori juba eos otsustamisesse kaasata, suureneb nende huvi ja arusaam organisatsioonide juhtimise ja valitsemise osas. Pikemas perspektiivis aitab see mõista ka riigi ja avaliku sektori toimimist. Demokraatlike praktikate juurdumisel on meil tulevikus rohkem aktiivseid kodanikke, kes märkavad ja astuvad üles, kui midagi on valesti,“ võttis projekti eesmärgi kokku KVE tegevjuht Carina Paju.

2019. aasta kevadel Leedus toimunud kaasav eelarvestamine näitas, et projekti tulemina sai 8 korda rohkem õpilasi aru, kuidas kooli eelarve toimib, ning kolm korda rohkem õpilasi mõistsid, kuidas osaleda kooli otsustamisprotsessides. Sealjuures avaldas lausa 7 õpilast 10st soovi taas osa eelarve üle otsustada.

Kui 2020. aasta jooksul toimuvad peamiselt ettevalmistused, siis õpilaste ideekonkursid ja valimised on plaanitud 2021. aasta kevadesse. Projektis osalemise eelduseks on, et kool seab eelarvest kõrvale vabalt valitud summa, mille kasutamiseks õpilased ideesid arendama hakata saavad. Soovituslik suurusjärk jääb 500-1000 euro vahele. Olenevalt koroonaviiruse olukorrast toimub projekt virtuaalselt või füüsiliselt.

Lisaks kaasavale eelarvestamisele on ühingul Korruptsioonivaba Eesti plaanis sel aastal koostada ja tutvustada väärtusmänge ja õppematerjale vihjeandmise teema tutvustamiseks.

„Otsime 2020. a sügiseks õpetajaid, kellega koostöös töötada välja terviklik õppematerjal ja mängud, mida katsetada külalistundides vähemalt kaheksas eri klassiruumis üle Eesti,“ ütles Paju. Ta lisas, et vihjeandmise ehk väärkäitumisest teavitamise temaatika on seotud mitmete väärtusküsimustega.

„Selleks, et mõista ausa ja läbipaistva poliitikakujundamise olulisust ning toimemehhanisme, on oluline avada noortele ka vihjeandmise temaatikat. Teavitamine ei tohi olla võrdsustatud pealekaebamisega, vaid on ebaausa käitumise varjust väljatoomine. Korruptsioonil on riigi ja selle majanduse arengule pärssiv mõju ning keegi meist ei soovi korruptiivses riigis elada. Samal ajal lasub aga meil kõigil vastutus ühiskonna puhtana hoidmise ees,“ rõhutas Paju.

 

Ettevõtmistest lähemalt:

Demokraatiamuskli arendamine ehk kaasav eelarvestamine kahes koolis: sihtrühm 5.-12. klassid

Tegemist on esimese projektiga Eestis, kus kohalike omavalitsuste kaasava eelarvestamise eeskujul saavad õpilased välja töötada, arendada ja esitleda ideesid, mille vahel kooli õpilaskond valib kõige sobilikuma viisi eelarve kasutamiseks. Demokraatlike protsesside otsene kogemine aitab kaasa riigi õiglase toimimise mõistmise kasvule ning seeläbi hiljem ka korruptsiooni vähenemisele.

Oktoobris algavas projektis kohtume eelarvestamise protsessi juhtivate õpetajatega ning aitame  õpilastele ette valmistada töötubasid. Õpilaste ideekonkursid ja valimised on plaanitud 2021. aasta kevadesse, kuid täpsema ajajoone saab kokku leppida juba partnerkoolidega. Projektis osalemise eelduseks on, et kool seab 2021. aasta eelarvest kõrvale vabalt valitud summa (soovituslikult 500€-1000€), mille kasutamiseks õpilased ideesid arendama hakata saavad. Ühing Korruptsioonivaba Eesti viib projekti tulemuste mõõtmiseks ühe kooli õpilaste seas läbi ka küsitluse. Olenevalt koroonaviiruse olukorrast viime projekti läbi virtuaalselt või füüsiliselt.

Partnerkoolidega sõlmitakse koostöölepe. Projekti rahastab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.

Vaata juurde meie kodulehel: http://www.transparency.ee/projektid/kaa...

 

Väärtusmängude ja õppematerjalide koostamine vihjeandmise temaatika tutvustamiseks (kuni kaheksa kooli) 5.-12. klassidele

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on vihjeandmise või väärkäitumisest teavitamise edendamiseks läbi viimas Aktiivsete Kodanike Fondi rahastatud projekti, mille üheks osaks on noortele väärkäitumisest teavitamise olemuse ja vajalikkuse tutvustamine läbi interaktiivsete mängude ning tegevuste. 2020. a sügisel töötame koostöös õpetajatega välja tervikliku õppematerjali ja mängud, mida plaanime katsetada külalistundides vähemalt kaheksas eri klassiruumis üle Eesti. Antud tegevussuunal otsime koole või/ja õpetajaid, kes soovivad õppematerjalide loomises oma ekspertteadmistega kaasa lüüa ning hiljem need klassis kasutusele võtta.

 

Kaasa löömine on lihtne! Soovist emmal-kummal või mõlemal suunal osaleda andke meile teada 20. septembriks aadressil carina.paju@transparency.ee. Lisainfo saamiseks võta Carinaga ühendust kirja teel või telefonitsi +372 5330 9965.