kaasav eelarvestamine

Projekt on töös

Koolinoored kaasavama kohaliku omavalitsuse eest

Projekti eesmärk on läbi kaasava eelarvestamise kogemuse võimestada noori demokraatlikes protsessides kaasa rääkima ja olema aktiivne kodanik.

Seekordse projekti puhul paneme eriti rõhku noorte kaasamisele juba planeeritud tegevuste algstaadiumis ning koostööle kohaliku omavalitsuse...

14.06.2023

Koolide kaasav eelarve annab avapaugu kodanikuks sirgumisel

Meile kõigile on oluline, et tulevikus oleks Eestis üha rohkem aktiivseid ja teadlikke kodanikke – inimesi, kes tahavad ühiskonnaelus koostöiselt kaasa rääkida, muutusi ellu viia ning suudavad muutuvas maailmas ka kohaneda. Selliseks inimeseks kasvamine ei toimu aga üleöö, vaid nõuab julgust, teadmisi, praktilisi kogemusi ja väärtuste arendamist. Üheks viisiks seda saavutada on lõimida...
Projekt on lõppenud

Noorte hääle võimestamine koolide kaasava eelarvestamise kaudu

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust demokraatiast, korruptsioonist ja võimestada noori läbi kaasava eelarvestamise demokraatlikes protsessides kaasa rääkima ning olema aktiivne kodanik. Selleks viivad Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu kaasavat eelarvestamist 2023/2024 õppeaastal...

16.06.2023
Pressiteade

Liitu koolide kaasava eelarvega ja edenda elu oma koolis

Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu ootavad nii sügisel alustavasse V lendu kui ka järgmise aasta kevadperioodil VI lendu osalema kokku kaheksat kooli üle Eesti. Juba viiendat korda toimuv koolidemokraatiat edendav programm õpilastele toob sel korral kaasa endaga ka mitmeid uuendusi ja pakub jätkuvalt võimalust koos kooliperega parandada oma koolielu. “Varasemast rohkem toetame koolide...
14.04.2022
Pressiteade

Ootame koole liituma seni suurima kaasava eelarvestamise lennuga. Infotund 28. aprillil!

Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu ootavad sügisel alustavasse lendu osalema vähemalt kaheksat kooli üle Eesti. “Seni on meiega koos kaasavat eelarvestamist läbi viinud 9 kooli. Näeme, et projekti tulemina paranevad õpilaste teadmised kooli otsustusprotsessidest ja aina olulisemaks muutub õpilaste jaoks ka nendes protsessides osalemine. Kaasav eelarvestamine on kaasahaarav viis, kuidas...
Projekt on lõppenud

Kaasav eelarvestamine eestivene noortega koolides

Koostöötegevuse jooksul viiakse koolides läbi kaasav eelarvestamine, mida aitavad koordineerida MTÜ Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Kogu. 2021. a sügisel ootame osalema suurema venekeelse elanike arvuga piirkonna ja/või keelekümbluskooli gümnaasiumiastmega koole, kes on valmis 2021....

17.09.2021

Õpetajate Lehes ilmus lugu kaasavast eelarvestamisest koolis

Ootame koole järgmisesse lendu! Seekord keskendume Integratsiooni SA toel eestivene noortega koolidele, kes soovivad senisest enam õpilasi kaasata ning pakkuda neile demokraatliku osalusviiside kogemust. Koolidele pakume omalt poolt: Projekti läbiviimise ajal tuge ja juhendamist ning töötubade läbiviimist Korruptsioonivaba Eesti ja Eesti Koostöö Kogu poolt Ajakava, tingimuste ja ideede esitamise...
23.08.2021
Pressiteade

Korruptsioonivaba Eesti ootab uude kaasava eelarvestamise lendu eestivene õpilastega koole ja avaldas koolidele kaasava eelarvestamise käsiraamatu

Eelmisel õppeaastal viis koostöös vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Koguga kaasavat eelarvestamist läbi neli Eesti kooli üle Eesti. Nüüdseks on valminud juhismaterjal protsessi iseseisvaks läbiviimiseks ning sügiseks oodatakse koole uue lennuga liituma. Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille...

Lehed