AVP ümarlaua koosolek

16. juunil osales ühingu tegevjuht Anni Jatsa Avatud valitsemise partnerluse (AVP) kohtumisel Avatud Eesti Fondis.

Lühikesel kohtumisel arutati võimalust AVP ümarlaua koordineerimise kolimist Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu alla, vaadati konstruktiivselt tagasi viimase aasta tegevustele ja tehti ettepanekuid edasise koostöö parandamiseks.

Avatud valitsemise partnerlus (AVP) on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega.