Ajakirjanikele valmis käsiraamat huvide konflikti vältimiseks

11.08.2011

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat,  mis pakub ajakirjanikele praktilist abi  igapäevatöös huvide konflikti olukordade tuvastamisel ning lahendamisel.

Tõuke konkreetsete käitumisjuhiste loomiseks ajakirjanikele andis 2009. aastal ühingu tellimusel läbi viidud uuring „Läbipaistvus Eesti ajakirjanduses“, mille raames valmisid ka üldised soovitused korruptsiooni ja huvide konflikti vältimiseks ajakirjanduses.

“Ajakirjanike huvide konflikt on olnud suhteliselt tundmatu teema,” ütles Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige ja ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk. “Ajakirjanikutöös huvide konfliktist teadlik hoidumine aitab säilitada ajakirjanduse usaldusväärsust. Käsiraamatust peaks olema abi ka mitteajakirjanikele, kes tahavad mõista ajakirjanduseetika praktilist rakendamist.”

46-st kaasusest koosneva dilemmaolukordade ja lahenduste kogumiku koostas Tartu Ülikooli meediauuringute lektor Ragne Kõuts-Klemm. Kuna kogumik on kokku pandud  ajakirjanikega läbi viidud intervjuude põhjal,  peegeldab käsiraamat Eesti ajakirjanduses tegelikkuses eksisteerivaid huvide konflikti avaldumisvorme. Lisaks täiendasid kaasuseid ja lahendusi märtsis ning mais toimunud arutelud ajakirjanikega.

Huvide konflikti olukordade leviku kaardistamiseks Eesti ajakirjanduses läbi viidud analüüsi rahastas Justiitsministeerium.

Käsiraamat on praegu kättesaadav veebirakendusena.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti on rahvusvahelise korruptsioonivastase liikumise Transparency Internationali esindusorganisatsioon Eestis.