Korruptsioonivastased institutsioonid ja institutsionaalse suutlikkuse kitsaskohad korruptsioonivastaste meetmete jõustamisel Kesk-ja Ida-Euroopa riikides

Projekt on lõppenud

Ühing Korruptsioonivaba Eesti osaleb alates 1. maist 2013 rahvusvahelises projektis, mida koordineerib Tšehhis asuv mõttekoda Oziveni ja rahastab Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi raames ning Visegradi Fond.

Projekt vältab kaks aastat ning keskendub Järgmiste korruptsioonitõkestamise seisukohalt olulisele valdkondade analüüsile – huvide konfliktide vältimine ning regulatsioonid, erakondade rahastamine ja selle läbipaistvus, avaliku teabe kättesaadavus (sh teave, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega äriühinguid). Lisaks valdkondade analüüsile tuvastatakse ka üldised parimad praktikad ning töötatakse välja üldine soovitusteraamistik. 

Projekt käigus korraldatakse ka uuringute tulemusi tutvustavaid aruteluseminare, kohtutakse rahvusvaheliste partneritega ning publitseeritakse uuringutulemused etapiti. 

Projektis osalevad: Ühing Korruptsioonivaba Eesti, Oziveni, Transparency International Slovakkia, Institut Spraw Publicznych, Eötvös Karoly Policy Institute. 

Projektiinfot täiendatakse projekti progresseerudes.

 

Projekti rahastavad Euroopa Komisjon kriminaalpreventsiooni ja kuritegevuse vastase võitluse programmi raames ning Visegradi Fond (http://visegradfund.org/).