Korruptsioon ja kohalikud omavalitsused

Korruptsiooni mõistetakse kui usalduse ja mõjuvõimu erahuvides ärakasutamist. Justiitsministeeriumi uuringute ja korruptsioonikuritegude büroo statistika põhjal saab öelda, et  paljud omavalitsused ei tegele aktiivselt korruptsiooniriskidega – kas ei nähta selleks vajadust või puudub teadmine, kuidas seda teha. Sisekontrolöre, revidente ja siseaudiitoreid on tööl ligikaudu veerandis omavalitsustest. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo kõigist alustatud ja prokuratuuri saadetud kriminaalasjadest on ligikaudu 40% seotud kohalike omavalitsuste või nende allasutustega. Nii on see olnud alates 2012. aastast.

 

Enesehindamise keskkond kohalikele omavalitsustele

www.kovriskid.ee

2019. aastal avaldas ühing kohalike omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise veebikeskkonda, mis on avatud kõigile Eesti kohalikele omavalitsustele. Küsimustiku eesmärgiks on aidata omavalitsusel hinnata ja tuvastada tegevuspraktikate korruptsiooniriskid ning analüüsida seniste meetmete piisavust. Rõhk on korruptsiooniriskidel laiemalt, mistõttu pole tegu vaid seadusest tulenevate kohustuste rakendamise hindamisega. Keskkond on loodud Justiitsministeeriumi ja Euroopa Nõukogu toel.

 

Videomaterjalid konverentsilt "Korruptsiooniriskid kohalikes omavalitsustes"

Kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmiseks veab ühing 2019. aastal eest Euroopa Nõukogu rahastatud jätkuprojekti, mille raames toetame kohalikke omavalitsusi korruptsiooniriskide analüüsil ning ennetavate meetmete rakendamisel. Projekt sai avalöögi 30. aprilli konverentsiga "Korruptsiooniriskid kohalikes omavalitsustes", mis on ka järelevaadatav ning kasutatav õppematerjalidena.

 

 

 

Varasemast on ühingul ilmunud kohalikele omavalitsustele suunatud infomaterjalid enesekontrolli tõhustamiseks omavalitsuses: