September 2012

Tere head lugejad! Ühingu uudiskiri on suvepuhkuselt tagasi ning järk-järgult saab uue kuue ka meie veebikülg.

Ühingus toimunud

26.09.2012 toimub esimene ettevõtete Korruptsioonivastane Foorum

Hea ettevõtja, soovime Sind kutsuda osalema esimesel Eesti ettevõtete Korruptsioonivastasel Foorumil! Foorum on kohtumis- ja arutelupaik ettevõtetele ja ettevõtjatele, kes peavad oluliseks Eesti ärikultuuri edendamist ning ausate äripraktikate levitamist.

Ühing esitas Riigikogu põhiseaduskomisjonile oma ettepanekud erakonnaseaduse muutmiseks

Riigikogu põhiseaduskomisjon küsis ühingult viite ettepanekut erakonnaseaduse muutmiseks, et tõhustada erakondade rahastamise korraldust.

 

Ühing avaldas arvamust korruptsioonivastase strateegia „Aus riik“ 2013-2017 osas

20.07.2012 algatas Justiitsministeerium uue korruptsioonivastase strateegia loomise ettepaneku kooskõlastusringi. Lisaks ametkondlikule kooskõlastamisele küsiti teiste organisatsioonide seas arvamust ka ühingult Korruptsioonivaba Eesti. 

Kodanikuühiskonnal on võtmeroll erakondade rahastamise järelvalvel

Ühing Korruptsioonivaba Eesti arutles vabaühendustest partneritega välisriikidest, kuidas tõhustada erakondade finantseerimise järelvalvet ja sellega seonduvaid regulatsioone ning tagada rahastamise maksimaalne läbipaistvus läbi avalikkuse kontrolli ja kodanikuühiskonna aktiivsema kaasatuse. Ühingut esindas kohtumisel projektijuht Käärt Kaljuvee ning ühingu osalemist toetas Avatud Eesti Fond.

Ühing tunnustab Riigikogus tekkinud initsiatiivi käitumiskoodeksi loomiseks

Ühing Korruptsioonivaba Eesti leiab, et Riigikogu liikmete käitumiskoodeksi koostamise algatus  on märkimisväärne edasiminek ning loodab, et kõik erakonnad lähevad sellega kaasa.

Transparency Internationalist

Korruptsiooni väljajuurimine erasektorist

Kui ettevõtted annavad altkäemaksu ja ostavad ära ametnikke, ei kahjusta nad ainult oma konkurente, vaid tervet ühiskonda.  

Süüdistuste esitamise kasvutrend muudab rahvusvaheliste altkämaksude andmisega puhtalt pääsemise keerulisemaks

Transparency Internationali hiljutisest raportist selgub, et seadused, mis keelavad altkämaksud võõrsil tulusate lepingute saamiseks või kohalike seaduste vältimiseks, on viinud süüdistuste esitamise arvu kasvuni.

Skandaalid viitavad pakilisele vajadusele uute pangandusreformide järele

Skandaalid finantssektoris näitavad, et tarvis ei ole mitte ainult uusi regulatsioone, vaid finantsinstitutsioonide toimimismehhanismid tervikuna vajavad ülevaatamist.

Üleskutse eetika- ja käitumiskoodeksite loomiseks

Eetika-ja käitumiskoodeksid aitavad kaasa nii parlamendisaadikute kui ka avalike teenistujate eetiliste standardite tõstmisele. Millega on koodeksite näol täpselt tegemist ning kuidas nad toimivad?

Teised korruptsioonist

Andmed vabasse kasutusse andev eelnõu loob uued võimalused e-lahenduste tekkeks, Justiitsministeerium 16.08.2012 

Valitsus kiitis täna (16.08) heaks avaliku teabe seaduse eelnõu, millega täpsustatakse avaliku info kättesaadavust, võimaldades sedasi kergemalt luua uusi e-lahendusi inimeste elu lihtsustamiseks.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon arutas erakondade finantsseisu, Erakondade rahastamise järelevalve komisjon 15.08.2012

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) arutas oma tänasel istungil erakondade finantsseisu, samuti vaadati üle ettepanekud Riigikogu põhiseaduskomisjonile erakonnaseaduse täiendamise osas erakondade rahastamise järelevalve ja kontrolli tõhustamise eesmärgil ning tutvuti valimiskampaaniate täiendavate aruannetega.

Artikleid Eesti meediast

Ilves: justiitsministri jätkamise otsustamine kujundab Eesti poliitilist kultuuri, PM Online 10.09.2012
Juristid kutsuvad riigikogu seadma parteide rahastamismuudatusi prioriteediks, PM Online 10.09.2012
Kaja Kallas: riigikogu eetikakoodeks – mida oodata?, PM Online 10.09.2012
Miks on Reformierakond maksnud reklaamifirmale Kontuur LB OÜ 257 880 eurot ette?, Delfi.ee 10.09.2012
Korrumpeerunud politseiniku mängis kapole kätte tema enda koputaja, PM Online 10.09.2012
Riigiprokuratuur kuulutas Keskerakonna kuriteos kahtlustatavaks, ERR.ee 07.09.2012
Kontrollikomisjon pöördub Keskerakonna võlgade pärast prokuratuuri, PM Online 05.09.2012
Saadikurühmad hakkavad eetikakoodeksit arutama septembri keskel, PM Online 30.08.2012
Kalle Palling sai kahtlustuse kahes kriminaalkuriteos, PM Online 29.08.2012
Michali ja Lillo kriminaalasja raames on uuritud ka tunnistajate pangakontosid, EPL Online 23.08.2012
Tõnis Saarts: kolm kuud Silvergate’ist – miks nii vähe tulemusi?, PM Online 28.08.2012
Ametnik sai korruptsiooni eest riigihankel rahakaristuse, ERR.ee 17.08.2012
Rakvere linnapea Andres Jaadla astus tagasi, PM Online 03.08.2012
Kreeklastel pole enam raha suurte altkäemaksude maksmiseks, Delfi.ee 01.08.2012

Mujalt maailmast

Bribery charges dropped against Finnair CEO, YLE Uutiset 10.09.2012
Primary Greek tax evaders are the professional classes, The Guardian 09.09.2012
Study: Countries with more tipping are more corrupt, The Washington Post 05.09.2012
Slovenia ends controversial Finnish arms deal, Reuters 05.09.2012
Russia Tells Executives Paying Bribes Abroad Isn’t Deductible, Bloomberg 04.09.2012
Foreign Firms Most Affected by a U.S. Law Barring Bribes, The New York Times 03.09.2012
Scandal of Mubarak regime millions in UK, The Guardian 02.09.2012
Poor in India Starve as Politicians Steal $14.5 Billion of Food, Bloomberg 29.08.2012
Brazil ex-senator to repay $234 mn in stolen funds, APF 23.08.2012
The Unrepentant and Unreformed Bankers, The Huffington Post 20.08.2012