Ühingu esindajad jagasid ja hankisid kogemust välismaal

10.04.2012

 

Ühingu esindajad osalesid 29.-30. märtsini Leedus toimunud Transparency Works 2012 konverentsil ja 3.-5. aprillini Poolas toimunud erakondade rahastamise teemalisel koostöökohtumisel. Leedus Vilniuses toimunud konverentsi peamiseks teemaks oli e-rakenduste kasutamine korruptsioonivastases võitluses ning ühingu tegevjuht Asso Prii esines Transparency Internationali Leedu esindusorganisatsiooni kutsel ettekandega  „E-riik – kas konkurentsivõimeline eelis“. Oma ettekandes tutvustas Asso korruptsiooni otseselt või kaudselt ennetavate e-teenuste kasutamist Eestis. Kohtumine oli suurepärane võimalus mõtete, kogemuste ning ideede vahetamiseks teiste organisatsioonidega, kes täidavad oma riigis sarnast rolli kui meie ühing Eestis.

Aprilli alguses külastasid ühingu tegevjuht ning projektijuht Käärt Kaljuvee ka Poolas Varssavis paiknevat  Stefan Batory Fondi, kelle eestvedamisel ning võõrustamisel toimus 3.-5. aprillini erakondade rahastamist käsitlev koostöökohtumine. Kohtumisel osalesid lisaks ühingu esindajatele projektipartnerid Armeeniast, Tšehhist, Gruusiast, Moldovast, Mongooliast ning Poolast. Töökoosoleku raames tutvustati vastastikku riiklikke eripärasid erakondade rahastamisel ning erinevaid erakondade rahastamise regulatsioone.

Varssavis toimunud kohtumine oli avalöök projektile, mille eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest erakondade rahastamise süsteemidest ning kaardistada hetkeolukord projektis osalevates riikides. Need etapid on aluseks hilisemale võrdlevale analüüsile, mille põhjalt on võimalik tuvastada parimaid praktikaid ja teha soovitusi  potentsiaalsete kitsaskohtade likvideerimiseks seoses erakondade ja valimiskampaaniate rahastamisega. Uuringu teostamise eest Eestis vastutab ühing Korruptsioonivaba Eesti ja erinevate riikide võrdleva analüüsi koostab Stefan Batory Fond.

Peale töökohtumist tuleb tõdeda, et Eesti on nii mõnegi mainitud riigiga võrreldes tugevas eelisseisus. Eestis kehtivad erakondade rahastamise regulatsioonid on kohati detailsemad ja läbimõeldumad ning samuti on küpsem ka meie poliitiline kultuur, kuid vaatamata meie edumaale rahastamissüsteemide osas, on ka Eestis hulgaliselt kitsaskohti, mis vajaksid põhjalikumat analüüsi.

Poolas esindasid ühingut Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii ja projektijuht Käärt Kaljuvee ning töökohtumisel osalemist toetas Avatud Eesti Fond oma Ida-ida: Piiriülese koostöö programmi raames.