Märts 2012

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid veebruarist ning märtsist

Ühingus toimunud

Uued projektid

Ühing Korruptsioonivaba Eesti käivitab kolm uut projekti

Kohalikud omavalitsused saavad korruptsiooniriskide käsiraamatu

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat kohalikele omavalitsustele, mis annab ülevaate korruptsiooniriskidest ning kirjeldab parimaid praktikaid nende ennetamisel.

Selgunud on ühingu Korruptsioonivaba Eesti noorte esseekonkursi võitjad

Ühing Korruptsioonivaba Eesti selgitas välja koolinoortele suunatud korruptsiooniteemalise esseekonkursi võitjad.

 

Transparency Internationalist

Läti korruptsioonivastased regulatsioonid on heal tasemel, kuid soovida jätab nende rakendamine

Transparency Internationali Läti osakonna avaldatud raportist järeldub, et korruptsioonivastased regulatsioonid on Lätis üldjuhul detailsed ning kvaliteetsed. Siiski on riigis kaks olulist kitsaskohta -  regulatsioonide rakendamine praktikas jätab soovida ning puudu on mõned olulised juriidilised komponendid, mis tagaksid õigusraamistiku toimimise ühtse tervikuna.

Poola institutsioonid on vastuvõtlikud korruptsioonile

Poola Avaliku Halduse Instituudi hinnangul ei pööra kodanikud ning riigijuhid piisavalt tähelepanu võitlusele onupojapoliitika, soosikluse ning ebaeetilise käitumisega.

Korruptsioon ähvardab pikendada Kreeka kriisi

Kreeka majanduse reformimise ja ülesehitamise pingutusi ähvardab nurjata korruptsioon. Riigi valitsus, erasektor ja ametkonnad on korruptsiooni tõkestamisel ebaõnnestunud ning on pahatihti selles ise aktiivsed kaasosalised.

 

Teised korruptsioonist

Kodanikud saavad sõna sekka öelda Eesti avatud valitsemise tegevuskava valmimisel, Avatud Eesti Fond 14.03.2012

Alates eilsest kuni 26. märtsini on osalusveebis www.osale.ee võimalik kommenteerida Eesti avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava.

Vaher: turvalisuspoliitika prioriteediks on ennetustöö, Siseministeerium 23.02.2012

Siseminister Ken-Marti Vaher ütles neljapäeval riigikogus peetud turvalisuspoliitika arutelul, et ennetustöö, aga ka vabatahtlike kaasamine ja võitlus raske varjatud kuritegevusega on turvalisuse tagamisel prioriteet.

Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valitsuse toetuse, Justiitsministeerium 16.02.2012

Valitsus kiitis täna heaks uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis muudab avaliku sektori korruptsiooni ennetamise sisulisemaks ja paindlikumaks.

Transparency International Leedu kutsub korruptsioonialasesse suveülikooli

Kursused toimuvad 9 -14 juuli Vilniuses ning kandideerimisavaldusi saab esitada kuni 7. maini.