Kohalikud omavalitsused saavad korruptsiooniriskide käsiraamatu

02.03.2012

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti eestvedamisel on valminud käsiraamat kohalikele omavalitsustele, mis annab ülevaate korruptsiooniriskidest ning kirjeldab parimaid praktikaid nende ennetamisel.

„Tihtipeale on nii, et omavalitsuses küll suhtutakse korruptsiooni hukkamõistvalt, kuid samas ollakse ekslikul arvamusel, et ametnikkonna väiksusest või rahaliste ressursside vähesusest tulenevalt korruptsiooni esineda ei saa,“ sõnas ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Asso Prii. „Riigikontrolli omavalitsuste audit näitas selgelt, et tegevus- ja toimingupiirangute rikkumine on levinud ja omavalitsustes puudub süsteemne lähenemine korruptsiooni ennetamiseks.“

Valminud käsiraamat peakski andma omavalitsusjuhile, aga ka ametnikule aimu sellest, mis on korruptsiooni juriidiline ja sotsioloogiline olemus ning millised meetmed tasuks võtta tarvitusele, et seda ennetada. Lisaks sisaldab lugemismaterjal arvamusartikleid nende institutsioonide esindajatelt, kellel on oma roll täita kohalike omavalitsustega seotud korruptsioonivastases tegevuses – Riigikontroll, Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Rahandusministeerium, aga ka Linnade Liit.

Käsiraamat on osa laiemast projektist, mille käigus kaardistati omavalitsuse potentsiaalseid huvide konflikti riske ning viidi läbi regionaalsed korruptsioonialased koolitusseminarid Tartus, Jõhvis, Pärnus ja Tallinnas.

Projekti tegevuste elluviimisel aitasid kaasa Tartu linn, Ülenurme, Luunja, Alatskivi, Laeva ja Meeksi vald.

Käsiraamatuga saab tutvuda siin.

Projekti ning käsiraamatu valmimist toetasid Partnership for Transparency Fund ning Avatud Eesti Fond.