Eesti kogemust Leedu meediale

14.02.2012

Ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk osales 20. jaanuaril 2012 Vilniuses Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu LRT konverentsil, et tutvustada Eesti kogemust avaliku ringhäälingu arendamisel. Tammerk tutvustas oma tööd ERRi ajakirjanduseetika nõunikuna, soovitades Leedu kolleegidel samuti kaaluda meediaombudsmani ametikoha sisseseadmist uues LRT strateegias. See aitab kaasa meediaorganisatsiooni avatuse ja läbipaistvuse suurendamisele.

KVE kontaktid Leedu ajakirjandusega algasid 2011.a. sügisel, kui korruptsioonivaba ühendus TI-Lithuania kutsus Tammerki kohtuma Leedu ajakirjanike ja meediatudengitega. 26.10.2011 kohtumise järel ilmus Leedu ajakirjanduses mitmeid materjale Eesti kogemusest meediasektori läbipaistvuse kohta. Jaanuarikuine osalemine LRT strateegia arutelul jätkas eelmisel aastal alanud sidemeid.