Veebruar 2012

Olulisemaid korruptsiooniteemalisi uudiseid jaanuarist ning veebruarist

Ühingus toimunud

Eesti kogemust Leedu meediale

Ühingu juhatuse liige Tarmu Tammerk osales 20. jaanuaril 2012 Vilniuses Leedu avalik-õigusliku ringhäälingu LRT konverentsil, et tutvustada Eesti kogemust avaliku ringhäälingu arendamisel.

Ühing Korruptsioonivaba Eesti koolitas kohalike omavalitsuste esindajaid

Novembrist kuni jaanuarini väldanud koolitusseminaride raames koolitas ühing ametnikke ligi pooltest omavalitsustest – kokku osalesid koolitustel 99 erineva omavalitsuse esindajad. 

Ühingu esindajad arutasid Riigikogu korruptsioonivastase komisjoniga eetikakoodeksit
Ühingu juhatuse liikmed Jaanus Tehver ning Tarmu Tammerk ja tegevjuht Asso Prii osalesid Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni 16.01 istungil. Arutluse all olid 2. detsembril avalikustatud korruptsioonitajumise indeksi tulemused ja ühingu järeldused ning Riigikogu liikmete eetikakoodeks.
 
Ühingu kodulehele on lisatud rubriik, mis koondab Riigikogu eetikakoodeksi teemalisi uudisedi ning arutelusid
Riigikogu liikmete eetikakoodeksi teemaline arutelu ning erakondade vastused ühingu avalikule kirjale on nüüd koondatud ühingu kodulehel ühte rubriiki, mida jooksvalt täiendatakse. 
 

Transparency Internationalist

Transparency International kutsub Egiptuse juhte üles pakkuma kodanikeühendustele turvalist tegutsemiskeskkonda

Transparency International, kui maailma juhtiv korruptsioonivastane organisatsioon, kutsub üles Egiptuse sõjaväelisi liidreid lõpetama kodanikeühenduste juures töötavate inimeste tagakiusamist. Kodanikeühendustele tuleb anda tegutsemisvabadus ning luua turvaline keskkond, milles inimesed saaksid oma hääle kuuldavaks teha ning oma muresid väljendada.

 

 

Teised korruptsioonist

Korruptsioonikomisjon kinnitas kokkuvõtte elamislubadega kaubitsemise asjasKorruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon 06.02.2012

Riigikogu korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjon kinnitas oma tänasel istungil Riigikogu liikme Siim Kabritsa ja endise liikme Indrek Raudse majanduslike huvide deklaratsiooni ja võimaliku huvide konflikti kontrollimise tulemuste kokkuvõtte. Kontrollimine algatati seoses nn elamislubadega kaubitsemise juhtumiga.

Justiitsministeerium esitas Vabariigi Valitsusele uue korruptsioonivastase seaduse eelnõu

Eelnõu ja selle lisade ning kommentaaridega saab tutvuda Eelnõude infosüsteemis.