Viimsi ametnik palkas oma firma

 Hanke võitnud ametnik püüdis enese sõnul hoopis valla raha säästa ja suurendada avaliku hanke korraldamisega läbipaistvust.
Viimsi vallavanem andis allkirja avaliku vallaruumi hooldustööde lepingule, mis sõlmiti valla kommunaalameti juhiga seotud firmaga.


Läinud aasta 4. juunil sõlmis Viimsi vallavanem Haldo Oravas OÜga TecCen kuni 31. oktoobrini kestnud lepingu, mille kohaselt pidi osaühing hoolitsema selle aja sees Viimsi pargi muruniitmise ja korrastustööde eest. Lepingu maksumuseks oli 6400 eurot.


TecCen OÜ poolt on lepingule allkirja andnud osaühingu juhatuse liige Kaido Nurk, valla poolt vallavanem Oravas. Lepingul on ka valla kommunaalameti juhi Alar Miku allkiri, kes on aga hanke võitnud osaühingu asutaja, kunagine juhatuse liige ja praegune osanik. Nurk oli samuti TecCen OÜ asutaja ning on praegu juhatuse liige ja osanik. Pärast lepingu sõlmimist on äripartnerid Nurk ja Mik omavahel sõlminud kolm tööde üleandmise-vastuvõtmise akti – Nurk kui osaühingu esindaja ja tööde üleandja, Mik kui tööde vastuvõtja ja ametijuht.


Riigihanke seaduse 3. paragrahvi 5. lõige ütleb, et «hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti». Sellele oleks võinud kohe alguses mõelda vallavanem Oravas ja ka Mik, kel oleks sel hetkel olnud võimalik end kogu protsessist taandada.


Korruptsioonivastane seadus ütleb, et huvide konfliktiga on tegemist juhul, kui ametiisik peab tegema oma töö- või teenistuskohustuste raames otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab osaühingu huve, mille osanik või juhatuse liige ta on. Kui selline huvide konflikt tekib, on ametiisik kohustatud sellest viivitamatult teatama ja loobuma otsuse tegemisest. Isik või organ, kes on määranud ametiisiku ühisotsuseid tegeva organi liikmeks, võib määrata teise isiku ametiisiku ühekordseks asendamiseks.


Vallavanem Oravas tõdes, et läinudaastasest lepingust on lähipäevil juttu olnud just sel aastal eesseisva sama hanke valguses. «Nii ei saa see asi olla. Kohe mitte kuidagi,» tõdes Oravas. «Põhimõtteliselt veider on küll see leping, kuigi ma ei mäleta täpselt kõiki toonaseid detaile, aga praeguse hanke kontekstis on sellest juttu olnud jah. Sel aastal on plaanis teha nii, et sellist absurdi ei juhtuks.»


Oravas kinnitas, et juba varem oli plaan sellist olukorda järgnevates hangetes vältida. «Ega see kõik moraalselt hea välja ei paista, see on täiesti arusaadav,» ütles Oravas.


Alates 2005. aastast Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluv Mik ütles eile, et tema ei ole juba ammu TecCen OÜ tegemistega seotud: «See võib lihtsustatult ju näida, et kommunaalameti juhatajal on ettevõte ja ettevõte võitis hanke ja tegi töid Viimsi vallale ...» Aga nii see ju näibki? «... jah, see näib justkui imelik ja vale, aga dokumendid koostas jurist ja abivallavanem ja mina ei ole oma firma juhatuses ja ma ei teadnud, et firma selles hankes osaleda kavatseb. Ma olen sinna lihtsalt jäänud osanikuna, seal on minu tuttavad, aga hangetel osalemisest ma ei tea,» selgitas Mik.


Mik näeb hoopis, et on olnud vallale kasulik, sest kui ta hakkas vastutama valla heakorra valdkonna eest, tundus talle veidralt suur 2011. aastal niitmisele kulutatud raha, mis oli tema mäletamist mööda 12 000 euro ringis. Siis ei viidud Miku sõnul läbi hanget ja töid tegi FIE, kes on ka valla bussijuht.


«Nägin, et tehing oli toona imelik, läbipaistvust polnud, lihtsalt valla oma töötaja sai tööotsa ja talle maksti 12 000 eurot aastas,» imestas Mik. «Mina ütlesin, et tuleb teha avalik konkurss. Ütlesin, et tuleb teha aus ja läbipaistev hange ja selle tulemusena vähenes summa poole peale, 6400 eurole.»


Ülejäänud raha eest on Miku sõnul ostetud vallale uus buss. «Mis teha, et olen mingil ajal tegelenud ettevõtlusega. Nüüd olen sellest pikalt eemal olnud ja, jah, oleksin võinud ka oma osaluse firmas maha müüa,» tõdes Mik ja toonitas, et ta taunib sügavalt igasugust korruptsiooni ja huvide konflikti. Samuti rõhutas ta, et ei osalenud niitmishanke vallapoolses otsustusprotsessis: ei hanke avamisel, ei kvalifitseerimisel, ei ettekandmisel vallavalitsuses.
Korruptsioon või mitte?


• 4. juunil 2012 sõlmiti töövõtuleping Viimsi vallavanema Haldo Oravase ja TecCen OÜ juhatuse liikme Kaido Nurga vahel. Lepingu maksumus oli 6400 eurot, töid tehti 4. juunist 31. oktoobrini 2012. Lepingu 8. punkti kohaselt on valla kommunaalameti juhataja Alar Mik määratud valla kui tellija esindajaks. Lepingul on ka Miku allkiri.


• Nii Kaido Nurk kui ka Alar Mik on TecCen OÜga seotud isikud. Nurk asutaja, juhatuse liige ja osanik, kommunaalameti juht Mik osaühingu asutaja, kuni 16. jaanuarini 2012 juhatuse liige, praegune osanik.


Korruptsioonivastane seadus


§ 25. Huvide konflikt


• Huvide konfliktiga on tegemist juhul, kui ametiisik peab tegema oma töö- või teenistuskohustuste raames otsuse või osalema sellise otsuse tegemises, mis oluliselt mõjutab tema enda, tema lähisugulaste või -hõimlaste või juriidiliste isikute majandushuve, kui juriidiliseks isikuks on osaühing, mille osanik või juhatuse või nõukogu liige on ametiisik või tema lähisugulane või -hõimlane.


• Ametiisik, kelle ülesanne on osaleda käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühisotsuse tegemises, on kohustatud sellest viivitamata teatama asjaomasele organile ja oma vahetule ülemusele või teenistusse võtmise või ametisse nimetamise õigusega isikule või organile ning loobuma otsuse tegemisest. Isik või organ, kes on määranud ametiisiku ühisotsuseid tegeva organi liikmeks, võib määrata teise isiku ametiisiku ühekordseks asendamiseks.


• Ametiisik, kelle pädevuses on teha käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsuseid ainuisikuliselt, on kohustatud ennast otsuse tegemisest taandama ning teatama huvide konfliktist oma vahetule ülemusele, kes peab otsuse tegemiseks määrama teise ametiisiku.


Allikas: Tallinna Postimees