Sotsiaalministeeriumi ametnik sai süüdistuse korruptsioonis

01.06.2012

Eile tutvustati sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhatajale Anniki Tikerpuule kapos väärteoprotokolli, mille kohaselt on ta toime pannud korruptsioonivastase seaduse järgi kvalifitseeritava väärteo ehk ta on ametiisikuna ja vastutava osakonna juhatajana rikkunud toimingupiiranguid, mis ütlevad, et ametiisik ei tohi teha tehinguid iseendaga.

Eesti Päevaleht paljastas detsembris, kuidas kolm sotsiaalministeeriumi ja üks justiitsministeeriumi ametnik lõid põhitöö kõrvalt MTÜ Omapäi ja said
sotsiaalministeeriumist sellele taha ka kahe projekti raha, esialgu summas 200 000 krooni. 
 
Väärteoprotokolli kohaselt on Tikerpuu rikkunud kolme seaduseparagrahvi punkti. Esiteks keeldu, mille järgi ei tohi ametiisik sooritada tehinguid iseendaga ega
volitada oma alluvaid seda tegema enda eest. Teiseks ei tohi ta riigi esindajana teha varalisi tehinguid MTÜ-ga, mille liige ta on. Ja kolmandaks ei tohi ta riigi esindajana teha tehinguid selle MTÜ-ga, mille tegevust ta kontrollib. 
 
"Juhin tähelepanu asjaolule, et tegemist on protokolliga ning ühtegi lahendit ega otsust veel ei ole. Nii protokollis kui varasemalt meedias esitatud etteheidetega ma ei nõustu. Kuna menetlusprotsess on hetkel pooleli, siis täpsemaid kommentaare praegu anda ei saa," teatas Tikerpuu.
 
Allikas: ERR