Riigikohus tühistas endise tollitöötaja süüdimõistmise korruptsioonis

27.02.2013

 

Riigikohus tühistas kolmapäeval möödunud kümnendi keskel langetatud kohtuotsuse osas, millega endine tollitöötaja Andres Purason jäi süüdi korruptsioonis.

Tartu maakohus langetas Koidula tollipunkti toonase ametniku Andres Purasoni ja tema kaassüüaluste osas otsuse juba 2006. aasta suvel. Kohus mõistis siis lisaks Purasonile kokkuleppemenetluse korras altkäemaksu võtmises süüdi veel Allan Maila, Uno Mathieseni, Vaiko Kiudorvi, Toomas Pedoski, Tõnis Otsa, Edvard Vorobjovi, Aare Laaneotsa, Guno Kergandi, Kiira Talgre, Andres Küti, Tamar Hääle, Kalmer Kiige ja Tanel Hääle. Samuti mõistis kohus süüdi altkäemaksu võtmises ja andmises kahtlustatu Rain Eedra.

Altkäemaksu andmises Koidula piiripunkti tolliinspektoritele tunnistas kohus toona süüdi Rein Kuhi, Georgi Kuhi, Jelena Odintsova, Nikolay Kholopovi, Aleksandr Vlassovi ja Vladimir Jevdokimovi ning altkäemaksu vahendamises tunnistas kohus süüdi Ove Ostra.

Kohus määras altkäemaksu võtnutest viiele kuni kolme kuu pikkuse šokivangistuse ning ülejäänutele tingimisi vangistuse, mille pikkus ulatus kahest kolme aastani. Lisaks võttis kohus endistelt tolliinspektoritelt kolmeks aastaks ära õiguse töötada avalikus teenistuses. Tolliinspektoritele altkäemaksu andnud ja vahendanud said kuue kuu kuni kolme aasta pikkuse tingimisi vangistuse. Kohus mõistis kohtualustelt riigi tuludesse välja ka altkäemaksuks võetud raha kogusummas ligi 850 000 krooni.

Samas jätkus kohtumenetlus veel kahe tollitöötaja, Andres Vako ja Heli Riisi osas ning see vältas üldmenetluses veel pea viis aastat. Mullu märtsis sai süüasi lõpplahendi, kui jõustus kohtuotsus, mis jättis Vako enamuses süüepisoodides süüdi, Riis sai aga õigeksmõistva lahendi. Samas mõistis kohus Vako õigeks episoodis, mille üks osaline oli ka Purason.

Seetõttu esitaski mees koos kaitsjaga riigikohtule teistmisavalduse, milles palus oma süüasja uut läbivaatamist, ning riigikohus võttiski mullu novembris kaasuse menetlusse. Kolmapäeval jõudis riigikohus otsuseni, tühistades Purasoni süüdimõistmine altkäemaksu võtmises, talle põhi- ja lisakaristuse määramises ning menetluskulude väljamõistmises. Ühtlasi saatis riigikohus kriminaalasja tühistatud osas riigiprokuratuurile uue kohtueelse menetluse korraldamiseks.

Kaitsepolitsei materjalide järgi võtsid tolliinspektorid altkäemaksu 2004. aasta augustist kuni 2005. aasta oktoobrini. Tegemist oli pikaajalise ja süstemaatilise raha andmise ja võtmise süsteemiga, mille kaitsepolitsei sekkumine lõpetas. Rahapakkujateks olid nii Eesti kui Vene ettevõtjad, kelle edukus sõltus sellest, kui hästi nad suutsid toimima panna salakaubanduse süsteemi.

Kagu tolliinspektuuri Koidula piiripunkti 15 tolliinspektorit võtsid 2004. aasta augustist kuni oktoobrini korduvalt kahelt Venemaa ärimehelt altkäemaksu kogusummas 406 720 krooni. Vastutasuks lubasid nad ärimeestega seotud transiitfirmade autodel takistamatult läbi Koidula tollipunkti Eestist Venemaale sõita. Altkäemaksu anti veoautojuhtide ja ühe tolliinspektori vahendusel, ühe koorma eest maksti korraga 50-100 USA dollarit. Samuti võtsid 12 tolliinspektorit ühelt ettevõtjalt 2005. aastal korduvalt altkäemaksu kogusummas 236 000 krooni. Vastutasuna võimaldasid inspektorid kaubabussidel takistamatult Venemaalt Eestisse sõita. Ühe koorma eest, milles oli peamiselt piraatkaup, maksis füüsilisest isikust ettevõtja 2000-5000 krooni.

Viis tolliinspektorit võtsid 2005. aasta märtsist septembrini korduvalt altkäemaksu kokku vähemalt 14 000 krooni Eesti ja Venemaa kontrolljoont ületavatelt autojuhtidelt. Vastutasuna võimaldasid inspektorid neil ületada tollikontrolli puudulike dokumentidega. Autojuhtide makstud summad olid viiest 50 dollarini, viiest 10 euroni või 100-200 krooni korraga.

Neli tolliinspektorit võtsid ühe mehe vahendusel kahelt mehelt altkäemaksu 2002. aasta sügisest kuni 2004. aasta kevadeni kogusummas 101 000 krooni. Nii oli võimalik tuua Venemaalt Eestisse tollikontrollita suurtes kogustes salakaupa, näiteks piiritust, sigarette ja ikoone.

2005. aastal võtsid kolm tolliinspektorit korduvalt Igori-nimeliselt mehelt altkäemaksu kogusummas 20 250 krooni. Vastutasuks võimaldati Venemaalt Eestisse sõita tollikontrollita kahel kaubikul, millel oli vineerseinte vahele peidetud suur kogus salasigarette. Kolm tolliinspektorit võtsid 2005. aasta juunis ühe vahendaja kaudu kahelt mehelt altkäemaksu 40 000 krooni. Nii oli võimalik Venemaalt Eestisse tuua suures koguses piiritust, sigarette ja ikoone.

Kaitsepolitsei hakkas tolliinspektorite altkäeamaksu võtmist uurima 2005. aasta aprillis.

Allikas: PM Online