Reformierakond peab maksma tagasi veel annetusi

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) kujundas oma tänasel (5.12.12)koosolekul täiendavalt seisukoha Eesti Reformierakonnale tehtud tundmatu päritoluga annetuste osas ja leidis, et lisaks Silver Meikari vahendatud anonüümsetele annetustele tuleks Reformierakonnal kanda riigieelarvesse ka kriminaalasjas ütlusi andnud viie inimese vahendatud anonüümsed annetused.

Politsei- ja Piirivalveameti poolt komisjonile edastatud andmete kohaselt, mis tuginevad vastava kriminaalasja raames antud ütlustele, on selgunud, et lisaks Meikarile on aastatel 2004-2012 veel viis inimest annetanud Reformierakonnale nendelemittekuuluvat tundmatu päritoluga raha kogusummas 69 500 kroonin (4441,86 eurot).

ERJK kujundas oma seisukoha ka riigikontrolli päringu suhtes, mis puudutab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed vahendite kasutamise otstarbekust. Riigikontroll küsis ERJK arvamust seoses Riigikogu liikmete poolt riigikontrollile 7. novembril esitatud "Arupärimisega MISA vahendite kasutamise otstarbekuse kohta" (nr 206).

ERJK asus seisukohale, et erakonnaseaduse tähenduses ei saa AS Inforing poolt valmistatud filme käsitleda teenuste osutamisena erakonnale tingimustel, mis pole kättesaadav teistele isikutele, vaid kogu probleemi tuleks käsitleda pigem riigi raha kasutamise otstarbekuse kontekstis.

Allikas: Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon