Prokuratuur andis Kohtla-Järve linnapea ja abilinnapea korruptsioonis süüdistatuna kohtu alla

11.01.2013

 

Viru ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab korruptsioonikuritegudes Kohtla-Järve linnapead, endist abilinnapead, kaht linnale teenuseid osutanud ettevõtet ning nendega seotud nelja isikut.

Kohtla-Järve linnapead Jevgeni Solovjovi (KE), endist aselinnapead Jüri Kollot (KE), kaht äriühingut ning äriühingutega seotud nelja isikut süüdistatakse Kohtla-Järve linna varaliste huvide järgimise kohustuse rikkumises, ametiseisundi kuritarvitamises, konkurentsikuritegudes, hangete teostamisnõuete rikkumises ja seonduvate dokumentide vormistamises, aususe kohustuse rikkumisega seotud kuritegudes ning sellega seonduvates muudes kuritegudes.

Ettevõtjale pannakse süüks valeandmete esitamist

Süüdistuse järgi esitas Kohtla-Järve linnale teenuseid osutanud ettevõtte juhatuse liige 2006. aasta septembrist kuni 2009. aasta augustini linnavalitsusele kinnitamiseks valeandmeid tehtud remondi-, hooldus- ja korrashoiutööde kohta. Aktides kajastati muuhulgas lepingu raames teostatud tööde objekte, sisu, mahtu, maksumust ja teostamise aega, mille linnapoolne kontroll aktsepteeris. Lisaks vormistati tagantjärele ümber tööde vastuvõtu- ja ülevaatusakte ning ettevõtte poolt Kohtla-Järve linnale esitatud eelarvet, et varjata ülemaksete ebaseaduslikkust.

«Ettevõtte juhatuse liige tegutses kindla eesmärgiga saada linnalt ettevõtte jaoks rohkem raha ning linnaametnikud lasid sel juhtuda.»

«Kokkuvõtlikult võib öelda, et süüdistuse järgi tegutses ettevõtte juhatuse liige kindla eesmärgiga saada linnalt ettevõtte jaoks rohkem raha ning linnaametnikud lasid sel juhtuda,» ütles Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kask.

Hanked mängiti ettevõjale kätte

2009. aastal viis Kohtla-Järve Linnavalitsus erinevate tööde tegijate ja teenuste osutajate leidmiseks läbi hankemenetlusi ning hinnakonkursse, mille käigus kuritarvitas linnapea Jevgeni Solovjov süüdistuse järgi oma ametiseisundit, luues põhjendamatuid soodustingimusi tuttavatele ettevõtjatele, sealhulgas kahele ettevõttele.

«Seega oli (hanke)konkursi võitja iga kord ette teada ning Kohtla-Järve linnale esitatud hinnapakkumiste maksumus oli süüdistuse kohaselt eelnevalt kooskõlastatud. Seadusele mittevastavatele toimingutele aitasid kaasa ka ettevõtte tegevdirektor ja töötaja,» ütles eriasjade prokurör Kalmer Kask

Samal aastal osutasid kolm ettevõtet Jevgeni Solovjovi palvel tema lähikondsetele varalise soodustusega teenuseid, mille eest lõi Solovjov ettevõtetele teatud soodsaid tingimusi.

Kriminaalasja uuris kaitsepolitseiamet ja uurimist juhtis Viru ringkonnaprokuratuur.

Allikas: PM Online