Pärnus algab kohus pistisekahtlusega politseinike üle

 Pärnu maakohtus algab esmaspäeval kohtuprotsess Lääne prefektuuri kolme ametialastes süütegudes süüdistatava politseiametniku üle.

Kohtu ette astuvad väidetava süüteo ajal politseiametnikena töötanud Jüri Pilt, Rainer Künnapuu ja Kaido Must. Sama kriminaalasja raames süüdistatakse altkäemaksu andmises Kristjan Seerot, Ahti Käsi ja Lauri Alu.
 
Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kriminaalasja üldmenetluses kohtusse eelmise aasta märtsis. Kohtu eelistung toimus sama aasta juunikuus.
Prokuratuuri teatel süüdistatakse kolme meest Lääne prefektuuri teenistuses olles altkäemaksu võtmises ja üht neist ka altkäemaksu vahendamises, ametisaladuse hoidmise kohustuse rikkumises ning ebaseaduslikus laskemoona käitlemises.
 
Süüdistuse kohaselt jätsid kaks liiklusjärelevalvet teostanud politseinikku 2010. aasta suvel kolleegi palvel vormistamata tema tuttavate liiklusrikkumiste materjalid ning said selle eest altkäemaksu. Peale selle andis üks süüdistatav oma tuttavale teenete vastu mitmel korral teada liikluspatrulli asukohast.
 
Sama kriminaalasja raames astuvad kohtu ette kolm politseiametnikele liiklustrahvist pääsemiseks ja info saamiseks altkäemaksu andnud meest.
 
Altkäemaksu andmise või võtmise eest näeb seadus karistusena ette ühe- kuni viieaastase vangistuse, korduva altkäemaksu vahendamise eest võib kohus määrata rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. Ametitegevuses teatavaks saanud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest on ette nähtud rahaline karistus. Laskemoona ebaseadusliku käitlemise eest on karistuseks rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.
 
Kriminaalasja menetles politsei- ja piirivalveameti politseikontrolli büroo, uurimist juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur.