Korruptsioonikuritegude arv aina kasvab

09.04.2016

Registreeritud korruptsioonikuritegude arv on alates 2012. aastast järjest kasvanud, jõudes toonaselt 161 juhtumilt 459-ni eelmisel aastal, samas on algatatud kriminaalasjade arv vähenenud ligi veerandsaja võrra.

Eelmisel aastal kasvas korruptsioonikuritegude arv võrreldes 2014. aastaga 21 protsenti. Sarnaselt 2014. aastaga iseloomustab ka eelmist aastat suur korduvate kuritegude arv, mis olid toime pandud samade isikute poolt.

Registreeritud kuritegudega oli seotud 77 kriminaalasja, mis on 11 võrra vähem kui eelmisel aastal, selgub valitsuse korruptsioonivastase strateegia eelmise aasta täitmise aruandest.

Kuigi kuritegude arv on suurenenud, siis on selle põhjal keeruline teha järeldusi korruptsiooni taseme kohta, kuna paljude kuritegude puhul on tegu samade inimeste ja sündmustega, märgib justiitsministeeriumi koostatud aruanne.

Kaks mahukat kriminaalasja moodustavad juba 30 protsenti kõigist registreeritud kuritegudest, vastavalt 70 ja 67 registreeritud kuritegu. Kõige enam registreeriti 2015. aastal sõidukite tehnoülevaatusega seotud kuritegusid.