Juristid kutsuvad riigikogu seadma parteide rahastamismuudatusi prioriteediks

10.09.2012

 

Eesti Juristide Liit kutsus parlamenti seadma algava poliitikahooaja prioriteediks erakondade rahastamise korrastamist ning märkis, et kui probleeme ei suudeta selle tööaasta jooksul lahendada, tuleks kaaluda rahvale eelnõude algatamise õiguse andmist. Juristide liidu tegevpresident Priidu Pärna kutsus rahvaesindust seadma üheks oma kõige tähtsamaks prioriteediks erakondade rahastamise ja selle järelevalve korrastamist. «Me ei saa lubada, et põhiseaduse 20. aastapäeval on kõrgeima rahvaesinduse  autoriteet langenud tema enda rahva silmis lubamatult madalale parlamendierakondade soovimatuse tõttu teemaga tegeleda ausalt, kiirelt ja tulemuslikult,» lausus ta. Pärna sõnul kannab soovimatuse pitserit nii koalitsioon kui opositsioon ja seetõttu jätkub rahva võõrandumine poliitikast. «Kui riigikogu ei suuda selle tööaasta jooksul tõusetunud probleeme konsensusliku venitamispoliitika tõttu lahendada, kerkib küsimus põhiseaduse muutmise vajalikkusest eesmärgiga anda rahvale kui kõrgemale riigivõimu kandjale õigus seaduseeelnõude algatamiseks,» ütles ta. Riigikogu usaldusväärsust aitab tema sõnul taastada nii eetikakoodeksi kui lobireeglite kehtestamine. «Riigikogu ei saa olla end vabandades rahva peegelpilt, vaid meie parimate, ausamate ja targemate usaldusmeeste kogu. Latt on seatud kõrgemale kui põhimõtte «juriidiliselt on kõik korrektne» järgimine. Seadusandjate tegevus peab nii õiguslikult kui ka eetiliselt vastama kõige kõrgematele ühiskonna poolt esitatud nõudmistele,» märkis Pärna ja lisas, et nagu kohtunik ei pea ka rahvasaadik üksnes olema erapooletu ja aus, vaid sellisena avalikkusele ka näima. Parlamendi põhiseaduskomisjon asub poliitikute ja ekspertide poolt erakondade rahastamise süsteemi muutmiseks tehtud ettepanekuid üle vaatama homsel istungil, kus muu hulgas pannakse paika edasine tegevuskava. Allikas: PM Online