Jaan Mölder mõisteti tingimisi vangi

03.12.2012

 Harju maakohus mõistis täna Paldiski endise linnapea Jaan Möldri ametiisikuna omastamise ja usalduse kuritarvitamise eest kaheks aastaks tingimisi vangi.


Delfi vahendab, et Möldrilt võeti lisakaristusena kaheks aastaks ära õigus töötada avalikus teenistuses varaliste väärtuste liikumise korraldamisega seotud ametikohal.


Liitkaristusena määrati Möldrile kaks aastat vanglakaristust, mida ei pöörata täielikult täitmisele, kui Mölder ei pane 3-aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.


Lisaks mõisteti Möldrilt Paldiski linnavalitsuse kasuks 80 314,06 eurot tekitatud kahju katteks ja 3 054,31 eurot kriminaalmenetluse käigus tekkinud kulude katteks. Samuti peab Jaan Mölder tasuma riigituludesse menetluskuludeks sundraha 435 eurot.


Samas jättis kohus Paldiski linnavalitsuse tsiviilhagi 9551,78 eurot rahuldamata ning tsiviilhagi 49 098,78 eurot läbi vaatamata.


Süüdistuse järgi koondas Mölder 2009. aasta oktoobris ja novembris vahetult enne linnapeaametist lahkumist näilikult oma lähedalseisvad ametnikud, kellest suur osa jätkas linnavalitsuses töötamist, ja maksis neile enne töölt lahkumist ka preemiat. Samuti vabastas Mölder isikliku sooviavalduse alusel ametist kaks abilinnapead ja maksis neile lahkumishüvitist.

Allikas: ÄP Online